Kvalifikacijos pripažinimas

Užsienio diplomų pripažinimas

Informaciją dėl aukštojo mokslo diplomų pripažinimo galima gauti šalies akademinės informacijos centre (NOKUT). Prašymas pripažinti kvalifikaciją turi būti siunčiamas NOKUT. NOKUT dirba kartu su kitų šalių analogiškomis institucijomis.

Klausimai dėl konkrečių aukštojo mokslo kvalifikacijų pripažinimo turi būti adresuojami konkretiems universitetams Norvegijoje.

Bendrą informaciją dėl užsienio vidurinio mokslo diplomo pripažinimo gali suteikti šalies švietimo taryba (Statens Utdanningskontor). Informaciją dėl profesinio mokymo gali suteikti ‘regiono profesinio mokymo taryba’, priklausanti apskrities administracijai (yrkesopplæringsnemnda / fagopplæringskontoret).

Diplomų/profesijos pripažinimas

Paprastai išsilavinimas, įgytas vienoje EEE šalyje, yra pripažįstamas be papildomų testų. Prašymas dėl kvalifikacijos pripažinimo turi būti pateiktas (sąrašas nėra išsamus):

Gydytojai, stomatologai, psichologai, fizioterapeutai, bioinžinieriai, slaugės, akušerės Statens autorisasjonskontor for Helsepersonell

Mokytojai, profesijos mokytojai, ikimokyklinių klasių mokytojai, vidurinių mokyklų mokytojai (adjunkt), aukštesniųjų vidurinių mokyklų mokytojai (lektor) Statens utdanningskontor (Šalies švietimo taryba)

Teisininkai, turto agentai Tilsynsrådet for advokatvirksomhet (Norvegijos teisinės praktikos taryba)

Veterinarai Landbruksdepartementet (Žemės ūkio ministerija)

Auditoriai Kredittilsynet (Bankų, draudimo ir apsaugos komisija)

Visos jūreivystės kvalifikacijos Sjøfartsdirektoratet (Norvegijos jūreivystės departamentas)

Visais klausymais dėl universitetų/kolegijų diplomų pripažinimo kreipkitės į:

Paštu: NOKUT, Postboks 1708 Vika, 0121 Oslo
Adresas apsilankymui: Kronprinsens gate 9, Oslo
Tel.: + 47 21 02 18 00
Tlfx.: + 47 21 02 18 01

Informacija telefonu:
Pirmadinis – ketvirtadienis, nuo 12.00 iki 15.00.
Tlf: 21 02 18 60
E-paštas: Postmottak@nokut.no

Norvegijos vyriausybės (ODIN) interneto svetainėje galite rasti išsamesnės informacijos dėl Norvegijos švietimo sistemos anglų kalba.

Interneto adresas: http://odin.dep.no/

Paruošta pagal NOKUT.no

Įrašas paskelbtas temoje Mokslas ir studijos Norvegijoje. Išsisaugokite pastovią nuorodą.