Gyvenamosios vietos deklaravimas

Pagal Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymą, Lietuvos Respublikos piliečiai, išvykstantys iš Lietuvos Respublikos ilgesniam kaip šešių mėnesių laikotarpiui, per 7 darbo dienas iki išvykimo privalo deklaruoti savo išvykimą iš Lietuvos.

Nepilnamečių vaikų gyvenamąją vietą deklaruoja jų tėvai, įtėviai ar globėjai.

Norvegijos Karalystėje gyvenantys asmenys, kurie iš Lietuvos Respublikos išvyko trumpesniam kaip šešių mėnesių laikotarpiui, tačiau Norvegijoje liko ilgiau negu šešis mėnesius, apie gyvenamosios vietos pakeitimą deklaruoja per Lietuvos Respublikos ambasadą Norvegijos Karalystėje.

Norvegijos Karalystėje gyvenantys asmenys gyvenamosios vietos deklaraciją pateikia asmeniškai.

Kreipiantis į ambasadą dėl gyvenamosios vietos deklaravimo pateikiami šie dokumentai:

užpildyta ir pasirašyta išvykimo iš Lietuvos Respublikos deklaracija. Atsisiųsti.
Lietuvos Respublikos piliečio pasas, Lietuvos Respublikos pasas, Asmens tapatybės kortelė
vaiko asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai – Lietuvos Respublikos piliečio pasas, Lietuvos Respublikos pasas, Asmens tapatybės kortelė. Jeigu Lietuvos Respublikos piliečio pasas, Lietuvos Respublikos pasas, Asmens tapatybės kortelė vaikui nebuvo išduoti, pateikiamas vaiko gimimo liudijimas. Jei vaikas(-ai) gyvena Lietuvoje, privalu nurodyti, kas juos globoja ir kur vaikas gyvena.

Asmenys, kurie nėra deklaravę savo išvykimo iš Lietuvos, laikomi gyvenančiais Lietuvoje, todėl vadovaujantis teisės aktais kai kurios konsulinės paslaugos (pasų išdavimas ar keitimas, pažymų apie šeiminę padėtį išdavimas ir pan.) Lietuvos Respublikos diplomatinėse atstovybėse ar konsulinėse įstaigose jiems nesuteikiamos.

Informacija: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro, 2007 m. vasario 5 d. Nr. 1V-48 įsakymas „Dėl gyvenamosios vietos deklaravimo ir deklaravimo duomenų tvarkymo taisyklių ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitos taisyklių patvirtinimo“.

Įrašas paskelbtas temoje Konsulinė informacija. Išsisaugokite pastovią nuorodą.