Norvegijoje gimusių LR piliečių vaikų pilietybė

Vaiko, kurio abu ar vienas iš tėvų jo gimimo metu buvo Lietuvos Respublikos pilietis, Lietuvos Respublikos pilietybės klausimui spręsti pateikiami šie dokumentai:

1. Lietuvos Respublikos civilinės metrikacijos įstaigos išduotas vaiko gimimo liudijimas arba jo nuorašas. Jei tokio dokumento tėvai neturi, turi būti pateikiami dokumentai dėl vaiko gimimo įregistravimo Lietuvos Respublikoje (žr. Vaikui gimus užsienyje);

2. asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas arba jo nuorašas, jeigu vaikui jis buvo išduotas;

3. tėvų turimą pilietybę patvirtinantys dokumentai arba jų nuorašai;

4. tėvų laisvos formos rašytinis susitarimas dėl vaiko Lietuvos Respublikos pilietybės, iki jam sukaks 18 metų, jeigu vaiko Lietuvos Respublikos pilietybės klausimas sprendžiamas pagal Pilietybės įstatymo 9 straipsnio 2 dalį. Šis susitarimas turi būti patvirtintas notarine tvarka;

5. Norvegijos institucijų išduotą pažymą apie vaiko neįgytą Norvegijos pilietybę. Šią pažymą išduoda Norvegijos gyventojų registras (norv. Folkeregistre). Norvegiškai pažyma vadinasi “Utskrift av opplysninger registrert i det sentrale folkeregister”.

6. Jei vienas iš vaiko tėvų yra kitos šalies pilietis, dokumentą, patvirtinantį, kad vaikas neįgijo tos šalies pilietybės.

Pilietybės klausimais daugiau informacijos galite rasti Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerijos internetineje svetainėje.

Įrašas paskelbtas temoje Konsulinė informacija. Išsisaugokite pastovią nuorodą.