Vaikų darželių ir mokyklų sistema Norvegijoje

Vaikai nuo 1 iki 5 metų amžiaus gali eiti į darželį. Vaikų darželį renkamės laisvanoriškai, tai paslauga dirbantiems tėvams. Darželis yra mokamas. 6-15 metų amžiaus vaikai turi eiti į pagrindinę mokyklą. Ši mokykla skirstoma į vaikų mokyklą (6-12 metų amžiaus vaikams) ir jaunimo mokyklą (13-15 m amžiaus vaikams). Visi vaikai Norvegijoje privalo ir turi teisę eiti į pagrindinę mokyklą.

Pagrindinė mokykla nieko nekainuoja. Vaikai nuo 6 iki 9 m. amžiaus gali lankyti laisvalaikio veiklos grupę (SFO) ir prieš pamokas, ir po jų. Tai renkatės savo noru, ir tėvai turi mokėti už tai nustatytą mokestį. Visi, baigę pagrindinę mokyklą, turi teisę į trejus metus trunkantį tolimesnį vidurinį išsilavinimą (videregående) . Tolimesnį išsilavinimą renkatės savo noru. Vidurinio išsilavinimo mokyklos (Videregående skoler) Norvegijoje yra nemokamos.

Pagrindinė mokykla

Visi vaikai Norvegijoje turi 10 metų lankyti mokyklą. Pirmieji 10 metų Norvegijos mokykloje vadinami pagrindine mokykla. Mokiniai pradeda lankyti mokyklą rugpjūčio mėnesį tais kalendoriniais metais, kai jiems sukanka šešeri metai. Visi vaikai, esantys Norvegijoje ilgiau nei tris mėnesius, turi teisę ir privalo eiti į mokyklą. Jei vaikas nebuvo Norvegijoje tris mėnesius, tačiau aišku, kad jis liks Norvegijoje ilgiau nei tris mėnesius, jis turi teisę eiti į mokyklą. Visas valstybinis mokymas pagrindinėje mokyloje yra nemokamas. 

Jei turite vaikų, pagal amžių tinkančių eiti į pagrindinę mokyklą, susisiekite su artimiausia pagrindine mokyklą ar savo savivaldybe ir užregistruokite vaiką į mokyklą. 

Pagrindinė mokyklą padalinta į du lygius. Pirmieji pagrindinės mokyklos 7 metai (1-7 klasės) vadinami vaikų mokykla (barneskole), o trys sekantys metai (8-10 klasės)  vadinama jaunimo mokykla (ungdomskole). Pagrindinės mokyklos mokiniai, kurių gimtoji kalba yra ne norvegų ar samių, turi teisę į papildomą norvegų kalbos mokymą. Ta teisė galioja iki tada, kol mokinys taip gerai išmoksta norvegiškai, kad jis/ji gali sekti įprastas pamokas. 

Mokiniai, negalintys įsisavinti įprasto mokymo, turi teisę į specialų mokymą. Tai galioja nepriklausomai nuo priežasties, dėl kurios šis mokymas reikalingas.

Laisvalaikio veiklos grupės (SFO)

Visos savivaldybės siūlo laisvalaikio veiklos grupių paslaugas ir prieš, ir po pamokų 1-4 klasių mokiniams, ir 1-7 klasių vaikams, turintiems ypatingų poreikių. Tai reiškia, kad vaikai gali būti mokykloje prieš ir po įprastų mokyklos valandų, kol tėvai yra darbe. Laisvalaikio veiklos grupėse (SFO) organizuojami žaidimai, kultūrinė ir kita laisvalaikio veikla, atsižvelgiant į vaikų amžių, judrumą ir kitus jų interesus. Neįgaliems vaikams Laisvalaikio veiklos grupėse siūlomos geros vystymosi sąlygos. 

Savivaldybė gali reikalauti, kad laisvalaikio grupių veikla būtų apmokama iš tėvų mokesčio. Kainos įvairiose savivaldybėse skiriasi. Susisiekite su savivaldybe, kurioje gyvenate, jei norite sužinti Laisvalaikio veiklos grupės kainas ir darbo laiką.

Tolimesnis (vidurinis) išsilavinimas

Jaunuoliai, baigę pagrindines mokyklas ar atitinkamas kitas mokyklas, turi teisę į tolimesnį (vidurinį) išsilavinimą. Trys metai tolimesnio mokymosi gali suteikti kompetenciją studijuoti aukštosiose mokyklose, profesinį išsilavinimą ar žemesnio lygio kompetenciją. Visi turi teisę, pateikę prašymą, įstoti į vieną iš trijų išsilavinimo programų ar lankyti dviejų metų mokymą, papildantį išsilavinimo programos kursą. Norint įstoti į universitetą ar kitą aukštąją mokyklą, reikalinga turėti žinias, būtinas tolimesnėms studijoms , taip vadinamąją bendrąjį pasirengimą (studiekompetanse). Profesinė kompetencija nesuteikia teisės stoti į universitetą ar aukštąją mokyklą. Mokiniai, turintys profesinį išsilavinimą, gali įgyti bedrąjį pasirengimą studijom, lankydami papildomus kursus, ir įgyti reikiamą komptenciją  tolimesnėms studijoms.

Tolimesnis vidurinis mokymas yra nemokamas, bet mokiniai gali būti paprašyti padengti išlaidas būtinoms mokslo priemonėms. 

Mokiniai, studijuojantys vidurinėse mokyklose ir turintys kitą gimtąją kalbą, nei norvegų ar samių, turi teisę į papildomą norvegų kalbos mokymą. Ta teisė galioja iki tada, kol mokinys taip gerai išmoksta norvegiškai, kad jis/ji gali sekti įprastas pamokas. 

Mokiniai, negalintys įsisavinti įprasto mokymo, turi teisę į specialų mokymą. Tai galioja nepriklausomai nuo priežasties, dėl kurios tai reikalinga. Mokiniai turintys teisę į specialų mokymą, turi teisę gauti dvejus papildomus vidurinio mokymo metus. Tas pats gali galioti mokiniams, kuriems reikalingas papildomas norvegų kalbos mokymas.

Mokyklos – namų bendradarbiavimas

Svarbu, kad mokykla ir tėvai vaikui besimokant bendradarbiautų. Norvegijoje yra glaudesnis dialogas tarp tėvų ir mokyklos, nei daugelyje kitų šalių. Kiekvienais metais paprastai įvyksta du susitikimai su klasės tėvais ir mokytojais, vadinami tėvų susirinkimais. 

Kontaktinis mokytojas ar mokykla taip pat kviečia kiekvieno mokinio tėvus susitikimui du kartus į metus, tai vadinama pokalbiu su tėvais. Pokalbyje su tėvais mokytojas papasakoja, kaip vaikui sekasi mokykloje, o tėvai yra paklausiami kokia jų nuomonė apie vaiko pažangą. 

Mokykla tikisi, kad tėvai atvyks į tėvų susirinkimus ir pokalbius  mokykloje. Tėvai gauna pavietimus į tokius susitikimus iš anksto. Jei Jums reikalingas vertėjas, susiekite su mokytoju prieš susitikimą

Transportas į mokyklą

Pagrindinės ir vidurinės mokyklų mokiniai turi teisę į nemokamą transportą į mokyklą, jei mokykla yra tam tikru atstumu nuo namų, t.y. daugiau nei :

– 2 km 1 klasės mokiniams
– 4 km 2-10 klasės mokiniams
– 6 km vidurinės mokyklos mokiniams.

Mokyklos ir klasės užsieniečiams

Visi mokiniai, kurių amžius atitinka pagrindinės mokyklos mokinių amžių, turi teisę lankyti arčiausiai esančią mokyklą. Kai kuriose savivaldybėse naujai atvykusių imigrantų vaikams pasiūlomos specialios atskiros užsieniečių mokyklos ar klasės.

Įrašas paskelbtas temoje Mokslas ir studijos Norvegijoje. Išsisaugokite pastovią nuorodą.