Dokumentų svarba Norvegijoje

Dabartiniu metu padaugėjo atvejų, jog žmonės kreipiasi pagalbos jei darbdavys jiems nemokėjo algos ar išskaičiavo mokesčius, tačiau jų į valstybės iždą nesumokėjo. Raginimai mokėti mokesčius ateina asmeniui net į Lietuvą, nors jis yra įsitikinęs, kad mokesčius mokėjo darbdavys.

 Paprašius parodyti tai tvirtinančius dokumentus, žmogus teigia, jog jokiu dokumentų neturi, juos, esą, pas save laiko darbdavys.

Taip pat valstybinėms Norvegijoms intitucijoms  mūsų tautiečiai dažnai nurodo savo dabdavio ar darbovietės adresą, ir visi svarbūs laiškai  keliauja ten. Tokiu būdu asmuo praranda galimybę pats kontroliuoti savo darbinę situaciją. Jei įvyksta konfliktas su darbdaviu, visi svarbiausi darbinius santykius įrodantys dokumentai lieka jo rankose. Žmogui, negalinčiam parodyti reikiamų dokumentų, padėti yra beveik neįmanoma.

Nors Norvegija yra kompiuterizuota, patariama svarbiausius dokumentus laikyti saugioje vietoje 10 metų. Juos turi turėti kiekvienas dirbantysis (o ne darbdavys). Jei kokia institucija vieno ar kito dokumento prašo, atiduokite kopiją, o ne originalą. Kopijavimo aparatus rasite kiekvienoje NAV (darbo ir gerbūvio tarnyba), mokesčių tarnyboje, pašte ir kitur. Pateikiame pagrindinių dokumentų, įrodančių, jog Norvegijoje legaliai dirbote ir mokėjote mokesčius, sąrašą.

1.    Arbeidskontrakt (darbo kontraktas)
2.    Skattekort (mokesčių kortelė, gaunama mokesčių tarnyboje)
3.    Lønnslipp (algos lapelis) , kas mėnesį gaunamas iš darbdavio
4.    Lønns- og trekkoppgave (darbdavio metinė pažyma) – gaunama iš darbdavio sausio mėnesį už pereitus kalendorinius metus
5.    Selvangivelse (mokesčių deklaracija) – gaunama iš mokesčių tarnybos kovo-gegužės mėnesį. Ją galite taisyti ir siųsti atgal paštu ar el.paštu. Tai padaryti turite per nurodytą terminą. Jei deklaracijos neištaisote, gausite sekantį mokesčių tarnybos dokumentą
6.    Skatteoppgjør (galutinis mokesčių apskaičiavimas).

Jei kriepiatės į NAV dėl pašalpos, šios įstaigos darbuotojai paprastai gali patikrinti, kiek algos Jūs uždirbote ir kiek mokesčių sumokėjote įėję į kompiouterizuotų duomenų bazes. Kitu atveju Jums būtina pristatyti auksčiau nurodytus dokumentus, todėl juos turėti yra labai svarbu.

Dokumentai, gaunami iš Mokesčių tarnybos,  yra valdžios institucijų dokumentai adresuoti TIK asmeniškai Jums.  Mokesčių deklaracijoje (selvangivelse) yra nurodyti asmeniniai kodai, juos naudojant galima įeiti į Jūsų asmeninius duomenis, kuriuos turi mokesčių tarnyba, ir juos keisti. TODĖL LABAI SVARBU, KAD ŠIUOS KODUS TURĖTUMĖTE TIK ASMENIŠKAI JŪS IR NIEKAS NEGALĖTŲ BE JŪSŲ ŽINIOS PRIETI PRIE LABAI REIKŠMINGOS JŪSŲ FINANSINĖS INFORMACIJOS.

Valstybinės institucijos privalo žinoti Jūsų tikslų adresą, ir tuo adresu gauti laiškai Jus privalo pasiekti. Norvegijoje PRIVALOMA deklaruoti savo naują adresą, jei keičiate gyvenamąją vietą.

Gavę dokumentus iš bet kokių valstybinių intitucijų,  Jūs privalote susipažinti su Jų turiniu ir į juos atsakyti, jei to reikalaujama. Taip pat galite teikti skundą, jei nesutinkate su valstybinių institucijų sprendimais. Tai padaryti paprastai galima tik per nustatytą laikotarpį (paprastai 3 savaites), kuris nurodytas laiške.

Jūs turite pats kontroliuoti savo korespondenciją su Norvegijos valstybinėmis institucijomis, o ne patikėti tai darbdaviui!
Pasaiškinimai, kad Jums adresuostus dokumentus iš mokesčių ar kitų tarnybų gavo darbdavys, ir jūs nežinojoje kas ten rašoma, nėra pateisinama priežastis.

Mes perspėjame, kad negaudami ir nekontroliuodami informacijos iš Norvegijos valdžios intitucijų, Jūs galite susidurti su nemažomis problemomis.

Aukščiau nurodytus dokumentus darbdavys PRIVALO pateikti darbuotojui, o Jūs turite teisę jų reikalauti.

Įrašas paskelbtas temoje Mokesčiai Norvegijoje. Išsisaugokite pastovią nuorodą.