Kokius mokesčius Jums teks mokėti Norvegijoje

Skirtingai nei Lietuvoje, Norvegijoje nėra fiksuoto gyventojų pajamų mokesčio procento. Mokesčių dydis priklauso nuo daugelio faktorių: gaunamo atlyginimo, darbo trukmės, dirbančiojo šeimos sudėties ir kt.

Visos šios sąlygos ir tikslios sumos yra numatytos mokesčių lentelėse, kurias Norvegijos mokesčių departamento skyriai individualiai paskiria kiekvienam darbuotojui.

Norvegijoje galioja tiesioginiai ir netiesioginiai mokesčiai. Pajamų mokestis (mokestis už gautas pajamas) ir turto mokestis (mokestis už nekilnojamąjį turtą, automobilį, indėlius banke) yra tiesiogiai mokesčiai. Mokesčiai mokami ir vietos, ir šalies vyriausybinėms institucijoms, ir socialinio draudimo mokesčiai (folketrygden). Svarbiausi netiesioginiai mokesčiai yra pridėtinės vertės mokestis (merverdiavgift) – 25 proc. prekių ir paslaugų kainos. Taikoma baudžiamoji atsakomybė vengiant mokėti pridėtinės vertės mokestį.

Jei gyvenate Norvegijoje mažiau nei 6 mėn., galioja specialios mokesčių taisyklės. Apie tokias taisykles galite sužinoti vietos, kurioje gyvenate, mokesčių institucijoje.

Norvegija yra pasirašiusi dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartis su kitomis EEE šalimis (galioja Lietuvai). Mokesčių sistema yra įvairiapusiška. Kiekvienoje mokesčių institucijoje galite gauti bukletą dėl mokesčių (”Hva blir skatten”), tačiau tik norvegų kalba.

Kiekvienais metais reikia naujos mokesčių kortelės (skattekort)

Kiekvienais metais Norvegijoje gyvenantys ir dirbantys asmenys turi gauti naują mokesčių kortelę (skattekort). Norvegijos piliečiams ir nuolatinį gyvenimo leidimą turintys asmenys kiekvienų metų pabaigoje gauna naujas mokesčių korteles paštu. www.lietuvis.no žiniomis lietuviai, kurie turi laikiną darbo ir gyvenimo leidimą, privalo kreiptis į vietinį mokesčių inspekcijos skryrių (skatteetateten) tam, kad jiems būtų išduota nauja mokesčių kortelė. Jie tai gali padaryti keliais būdais: susisiekdami su vietinės mokesčių inspekcijos skyriumi arba užpildydami savo prašymą dėl naujos mokesčių kortelės išdavimo internetu.

Norint gauti naują mokesčių kortelę, reikia užpildyti anketą, kurioje turi būtų nurodyta, kiek asmuo uždirbs apytiksliai per metus. Kaip www.lietuvis.no žurnalistui sakė mokesčių inspekcijos atstovė iš Toyen informacinio skyriaus, gautų pajamų sumą galima taip pat pakeisti metų begyje. Pagal pateiktą metinę pajamų sumą vietinė mokesčių inspekcija apskaičiuos, kiek procentų bus išskaičiuota mokesčiams iš Jūsų mėnesinės algos.

Jei Jūs laiku nepristatysite savo mokesčių kortelės, darbdavys privalės atskaičiuoti 50 % Jūsų algos mokesčiams.

Sezoniniai darbuotojai

www.baltnora.lt yra pateikusi išsamią informaciją apie sezoninius darbuotojus. Jei Jūs norite sužinoti, kokius mokesčius Jums teks mokėti, užpildykite dažniausiai užsienio šalių sezoniniams darbuotojams taikomą mokesčių lentelės (nr. 7350) pavyzdį, spauskite čia

Pasirinkite reikalingą mokesčių lentelę – 7350, įveskite savo mėnesinį atlyginimą, pasirinkite mėnesinį atlyginimo mokėjimo laikotarpį (måned) ir paspauskite “beregn” (apskaičiuoti). Po kelių akimirkų jums bus nurodyta mokesčiams atskaičiuojama suma ir jūsų grynosios pajamos. Darbdavio suteikiamas nemokamas maitinimas ir gyvenamasis plotas taip pat yra laikomi kaip nepiniginė pajamų dalis, kuri gali būti apmokestinama. 2008 metais tokios pajamos yra įvertintos 100,- NOK vienai parai.

Pvz.: tarkime vidutinis darbo dienos atlyginimas yra 700 NOK. Tokiu atveju, jei jums suteikiamas nemokamas gyvenamasis plotas ir pilnas maitinimas, jums teks mokėti mokesčius nuo 800,- NOK sumos (grynosios pajamos 700,- NOK + kitos pajamos 100,- NOK).

Darbdavys privalo nuskaičiuoti mokesčius prieš išmokėdamas atlyginimą. Vietos mokesčių institucija jūsų prašymu išduos mokesčių kortelę, kurią turite pateikti darbdaviui tik įsidarbinęs. Mokesčių kortelė (skattekort) Jums bus išduota tik turint leidimą dirbti šalyje.

Metinė mokesčių ataskaita (selvangivelse)

Norvegijoje mokesčiai mokami nuo per metus gautų pajamų, t.y. mokesčiai jums nuskaičiuojami remiantis apytiksliais apskaičiavimais, kiek per metus jūs uždirbsite. Iki balandžio 30 dienos kiekvienais metais (savarankiškai dirbantiems iki gegužės 31 d. elektroniniu būdu) turite užpildyti mokesčių grąžinimo bylą (selvangivelse).

Mokesčių grąžinimo byla jums bus atsiųsta kiekvienų metų sausio mėn. Iš darbdavio gausite jūsų atlyginimo ataskaitą (lønns- og trekkoppgaven), kurioje pateikiami duomenys apie sumokėtus mokesčius, įmokas profesinei sąjungai (jei priklausote), pensijos fondui. Šios informacijos reikės užpildant mokesčių grąžinimo bylą. Kartu gausite ir bukletą (norvegiškai) dėl bylos užpildymo. Jei turite problemų dėl bylos užpildymo, kreipkitės į vietos mokesčių instituciją.

Kiek Jums teks mokėti mokesčiams

Jei Jūs norite sužinot, kiek Jums teks mokėti mokesčiams 2008 metais, siūlome Jums užpildyti Mokesčių Inspekcijos paruoštą supaprastintą mokesčių apskaičiavimo lentelę 2008 metams. Jūs galite pasirinkite lentelę anglų kalba.

Nepamirškite užpildyti lentelėje šiuos langelius: šeimyninė padėtis (sivilstatus), pajamos už darbą (”lønnsinntekter” – įveskite savo sumą pajamų, kurias Jūs tikitės gauti 2008 m.), skiltyje “fradrag” nepamirškite įvesti išlaidas už kelionę į darbą (jei turite) ir pan. Paspaudus “skatteberegning” Jūs gausite galutinę mokesčių sumą. Nepamirškite, kad tai supaprastinta mokesčių apskaičiavimo lentelė ir tai nėra galutinė suma, kurią Jums teks mokėti mokesčiams 2008 metais Norvegijoje.

Mokesčiai verslui

Svetainėje www.bedin.no Norvegijos Prekybos ir Verslo departamentas yra paruošęs išsamią informaciją apie verslą ir buhalterinę apskaitą. Pasirinkite informaciją anglų kalba.

Mes taip pat siūlome pavartyti mokesčių inspekcijos paruoštą medžiagą anglų kalba užsienio šalių piliečiams, kurie dirba Norvegijoje.

Įrašas paskelbtas temoje Mokesčiai Norvegijoje. Išsisaugokite pastovią nuorodą.