Lietuviško automobilio naudojimas, jei gyveni laikinai Norvegijoje

Tęsiame informacinių straipsnių ciklą „Svarbu žinoti Norvegijoje”. Šį kartą mes kalbėsime apie lietuvišką automobilį Norvegijoje. Straipsnio apačioje jūs rasite naudingas nuorodas ir nuorodas į mūsų narių pasisakymus ir jų patirtį forume.

Pastaruoju metu padaugėjo lietuvių Norvegijoje, kurių automobiliai yra konfiskuojami ir jų savininkai privalo sumokėti milžiniškus importo mokesčius už transporto priemonę. Tam, kad jūs išvengtumėte nesusipratimų ir didelių baudų siūlome susipažinti su Lietuvoje registruotos transporto priemonės naudojimo Norvegijoje taisyklėmis.

Už užsienyje registruotos transporto priemonės įvežimą ir trumpalaikį naudojimą Norvegijoje mokesčių mokėti nereikia, tačiau būtina sąlyga yra tai, kad tu šioje šalyje apsigyventum trumpam. Trumpalaikio apsigyvenimo periodas skaičiuojamas nuo to momento, kai tu pats/-i atvyksti į Norvegiją (atvykimo data), o ne nuo tada, kai įvežama transporto priemonė.

Pagrindinis principas: jei tu trumpam, ne daugiau kaip vieneriems metams, apsigyvensi arba būsi Norvegijoje, tu gali, nemokėdamas/-a mokesčių, įvežti ir naudoti užsienyje registruotą transporto priemonę, be to, tau nereikia gauti Muitų valdybos leidimo važiuoti. Šiuo atveju galioja sąlyga, kad tu privalai dokumentais įrodyti, kad tavo buvimas bus trumpalaikis ir neviršys vienerių metų, skaičiuojant nuo atvykimo datos. Patariame naudojant šią transporto priemonę su savimi turėti reikiamus dokumentus (žr. žemiau pateikiamą pavyzdį), kuriuose būtų pažymėta atvykimo į Norvegiją data ir tavo buvimo šioje šalyje pabaigos data.

Jei iš pradžių numatyta, kad Norvegijoje būsi tik vienerius metus, tačiau buvimo laikotarpis pratęsiamas iki dviejų metų, Muitų valdybai tu turi pateikti pareiškimą dėl leidimo važiuoti išdavimo. Pareiškimą privalai pateikti tuo momentu, kai tavo buvimas Norvegijoje dar nėra viršijęs vienerių metų.

Jei atvykęs/-usi į Norvegiją, gali dokumentais patvirtinti, kad Norvegijoje būsi ne ilgiau kaip dvejus metus, Muitų valdybai turi pateikti pareiškimą dėl leidimo važiuoti išdavimo. Pareiškimą privalai pateikti tuo momentu, kai tavo buvimas Norvegijoje dar nėra viršijęs vienerių metų. Ir atvykstant, ir pirmųjų metų laikotarpiu tu turi dokumentais įrodyti, kad tavo apsigyvenimas šioje šalyje yra trumpalaikis ir dviejų metų laikotarpiu tu išvyksi iš Norvegijos.

Jei laikino darbo santykiai pasikeičia ir tu sudarai pastovaus darbo sutartį, nedelsdamas/-a turi susisiekti su Muitų valdyba.

Tai, kad tu savo apsigyvenimo Norvegijoje laikotarpiu esi įregistruotas/-a Norvegijos gyventojų registre, neturi įtakos tam, ar tavo buvimas yra ar nėra laikomas trumpalaikiu. Jei tu esi buvęs/-usi Norvegijoje ar registruotas/-a Norvegijos gyventojų registre daugiau kaip 365 dienas per pastaruosius du metus iki atvykimo į Norvegiją, tavo buvimas Norvegijoje nebus laikomas trumpalaikiu.

Dokumentai

Tu turi pats/-i dokumentais įrodyti, kad atitinki sąlygose išvardytas aplinkybes.

Jei dirbi laikinai, gali pateikti laikinojo darbo sutartį. Darbo sutartyje turi būti nurodyta darbo santykių pradžios ir pabaigos data.


Jei Norvegijoje ketini studijuoti, turi pateikti dokumentus, kurie liudija, kad tau yra paskirta studijų vieta.

Brangu importuoti transporto priemonę

Lietuvis.no žiniomis, Lietuvoje pirktą automobilį yra labai brangu importuoti į Norvegiją. Importo akcizo mokestis yra toks didelis, kad jums labiau apsimoketų nusipirkti automobilį Norvegijoje.

Tačiau, jei jūs norite sužinoti, kiek jums apytiksliai kainuos importuoti automobilį į Norvegiją, siūlome pasinaudoti Norvegijos Muito ir Akcizo Departamento paruošta lentele „Transporto priemonės įvežimas į Norvegiją”.

Kontaktus ir išimtis asmenims, kurie važinėja į darbą į Norvegiją iš kitos šalies arba laikinai gyvena Norvegijoje, rasite čia „Lietuvoje registruotos transporto priemonės naudojimas Norvegijoje”

Paruošta pagal Norvegijos Muito ir Akcizo departamentą toll.no

Užsienyje registruotos transporto priemonės naudojimas Norvegijoje (PDF):

http://www.toll.no/upload/brosjyrer_veiledere/0607_Utenlreg_kjoretoy_LIT.pdf

Įrašas paskelbtas temoje Gyvenimas Norvegijoje. Išsisaugokite pastovią nuorodą.