Mokesčių mokėjimo metas

Mokesčių tarnyba informuoja, kad visų Norvegijos gyventojų pajamų deklaracijos jau paruoštos ir kovo pabaigoje bus išsiųstos mokesčių mokėtojams.

Jūsų dėmesiui – pagrindiniai dalykai, kuriuos apie mokesčius turi žinoti visi dirbantys Norvegijoje.

Mokesčių kortelė (skattekort).

Dirbdami Norvegijoje, turite mokėti mokesčius nuo visų pajamų, kurias gaunate Norvegijoje. Jų atskaičiavimui privalote gauti mokesčių kortelę (skattekort). Ją gausite paslaugų centre darbuotojams iš užsienio Osle arba mokesčių tarnyboje (skatteetaten) Jūsų gyvenamojoje vietoje. Norint gauti mokesčių kortelę, jūs turite užpildyti paraišką jai gauti, nurodydami preliminarias pajamas (tiek, kiek tikitės gauti) ir kiek laiko ketinate dirbti Norvegijoje. Pagal tai Jums bus nustatytas mokesčių procentas. Kortelės viršutinę dalį (del 1) turite nuplėšti ir atiduoti pagrindiniam darbdaviui (hovedarbeidsgiver), antra dalis (del 2) kopijuojama ir naudojama mokėti mokesčiams nuo antraeilių ir papildomų darbų (kopijas turite atiduoti papildomam darbdaviui (biarbeidsgiver), kuriam atlikote antraeilį darbą), trečia kortelės dalis (del 3) pasiliekama sau. Neturintiems mokesčių kortelės ar jos neatidavusiems darbdaviui, paprastai atskačiuojamas didžiausias – 50 proc. – mokestis, kuris grąžinamas tik kitais metais, apskaičiavus jau sumokėtus mokesčius.

Mokesčių kortelei gauti būtina pristatyti šiuos dokumentus:

  1. Pasą / kitą tapatybės dokumentą
  2. Leidimą dirbti Norvegijoje
  3. Kontraktą su darbdaviu
  4. Pateikti Jūsų D-numerį arbą norvegišką asmens kodą.

Nurodykite adresą, kuriuo Jums ateina paštas ir, jei adresą pakeisite, būtinai praneškite naują adresą Mokesčių tarnybai, t.p. informuokite apie adresą Lietuvoje, jei išvyktumėte prieš gaudami darbdavio pažymą apie metines pajamas ir mokesčius (lønns- og trekkoppgave).

D-numeris *1 arba asmens numeris *2 (personnummer)

D-numeris arba asmens numeris (personnummer) yra ant Jūsų mokesčių kortelės. Tai Jūsų identifikacinis numeris, kuriuo Jūs registruotas Norvegijos oficialių institucijų registruose. Atidarydamas banko sąskaitą t.p. turite pateikti šį numerį. Paraiškose, prašymuose ar kitoje korespondencijoje su Norvegijos valdžios institucijomis visuomet nurodykite šį numerį.

Sąskaitą banke (bankkonto)

Sąskaitą banke (bankkonto) atsidaryti būtina, nes į ją darbdavys perveda darbo užmokestį. Nesutikite gauti užmokestį grynaisiais pinigais, nes neturėsite dokumentinių įrodymų kiek darbdavys Jums mokėjo, kiek mokesčių buvo atskaityta ir kada buvo mokama alga. Mokant algą per banką bet kada galėsi gauti savo sąskaitos banko duomenų išrašus ir, kilus konfliktui su darbdaviu ar nesusipratimui su kitomis oficialiomis institucijomis (pvz. Mokesčių tarnyba), juos pateikti.

Algos lapelis (lønnslipp) ir pažyma apie metines pajamas ir sumokėtus mokesčius ((Lønns- og trekkoppgave)

BŪTINAI kas mėnesį iš darbdavio reikalaukite algos lapelio (lønnslipp), kurį, sutinkamai su Norvegijos Dabo kodeksu, darbdavys privalo kas mėnesį išduoti kiekvienam savo darbuotojui.

Kiekvienais metais sausio mėnesį turite iš darbdavio gauti pažymą apie metines pajamas ir sumokėtus mokesčius ((Lønns- og trekkoppgave) už pereitus kalendorinius metus. Tai labai svarbus dokumentas, nurodantis, jog darbdavys mokejo už Jus mokesčius. Sutikrinkite jį su Jūsų gautais algos lapeliais.

Mokėdami mokesčius Norvegijoje Jūs t.p. mokate ir mokestį pašalpų kasai (trygdeavgift), kitaip tariant – socialinį draudimą. Tokiu būdu Jūs užsitikrinate sau Norvegijoje socialines garantijas, t.p. ir bedarbio pašalpą (po 12 mėn darbo).

Deklaracija apie gautas pajamas ir sumokėtus mokesčius (selvangivelse).

Ši pažyma paruošiama kiekvienų metų pradžioje. Jūs paštu kovo / balandžio mėnesį turite iš Mokesčių inspekcijos gauti jau užpildytą šios pažymos blanką, nes mokečių inspekcija iš darbdavio gauna visus duomenis apie Jums išmokėtą algą ir sumokėtus mokesčius. Jei Jums šios pažymos neatsiųstų, kreipkitės į Mokesčių tarnybą pagal gyvenamąją vietą. Tai labai svarbus dokumentas, ir Jūs privalote jį turėti, norėdami kontroliuoti ar mokate mokesčiu Norvegijos valstybei.

Gavę jį, turite patikrinti, ar pažyma užpildyta teisingai, su darbdavio pažyma apie metines pajamas ir mokesčius (Lønns- og trekkoppgav).

Jei deklaracijoje yra klaidos, jas ištaisykite. Taip pat atkreipkite dėmesį į kokios Jums, pagal jūsų socialines, šeimines ir kitas aplinkybes leidžiamos mokesčių lengvatos (fradrag). Apie tai skaitykite atsiųstoje kartu su deklaracija informacinėje brošiūroje. Pvz. yra tokios nustatytos lengvatos: standartinė neapmokestinama suma užsieniečiams (standartfradrag for utlendinger, t.y. užsieniečiams, dirbantiems Norvegijoje pirmuosius 2 metus), kuri sudaro 10 proc. metinių pajamų; pendlerfradrag (neapmokestinam suma važinėjantiems į darbo vietą didelius atstumus iš namų) ir kitos lengvatos. Taikoma nuostata, jog galima naudotis pasirinktinai tik viena lengvata, o ne visomis. Įrašykite į deklaraciją šias lengvatas.

Deklaracijoje bus preliminariai nurodytas, ar reikės sumokėti nepilnai sumokėtus mokesčius, arba ar permokėti mokesčiai bus Jums gražinami. Bus nurodyta:

til gode – permokėti mokesčiai grąžinami .
arba

restskatt – reikės sumokėti papildomus mokesčius.

Gavus deklaraciją (selvangivelse) kol kas nieko mokėti dar nereikia. Jūs tik turite sutikti ar nesutikti su šiuo išankstiniu mokesčių apkaičiavimu.

Jei turite ką pataisyti gautoje deklaracijoje (selvangivelse), tai padarykite ir grąžinkite su pataisymais mokesčių tarnybai. Tai galima padaryti ir internetu, naudojantis Jums atsiųstais su deklaracija individualiais kodais.

Jei deklaracija buvo užpildyta teisingai, nedarykite nieko – tai reiškia jog sutinkate su Mokesčių tarnybos apskaičiuotais mokesčiais.

Vasarą ar rudens pradžioje gausite galutinį mokesčių apskaičiavimą (Skatteoppgjør) – dokumentą apie per kalendorinius metus gautas pajamas ir sumokėtus valstybei mokesčius. Jame nurodyta, kiek pajamų gavote per metus, nuo kurios pajamų sumos atskaičiuojami mokesčiai, kiek darbdavys Jums atskaičiavo mokesčių ir ar mokesčių sumokėjote per daug, ar per mažai.

Jei mokesčiai sumokėti teisingai, nebus nurodyta trūkstamų ar permokėtų mokesčių suma.
Visgi dažniausiai nepavyksta visiškai teisingai sumokėti mokesčių. Šiame galutiniame mokesčių apskaičiavimo dokumente (skatteoppgjør) nurodyta:

permokėti mokesčiai grąžinami (til gode). Jūs turite nurodyti savo sąskaitą banke į kurią bus grąžinta permokėta suma
arba

rašoma, kad reikia sumokėti papildomus mokesčius (restskatt). Tuomet prie galutinės pajamų ir mokesčių pažymos (Skatteoppgjør) pridėtas mokėjimo kvitas, su sąskaita kur iki nustatytos datos turite pervesti trūkstamą sumą. Ją privalote sumokėti, nors su mokesčių nustatymu nesutinkate ir ketinate teikti skundą. Vistiek būtinai sumokėkite iki nurodyto termino, nes vėluojant mokėti, bus pradėtos skaičiuoti palūkanos. Norvegijos valdžia turi sutartį su Lietuvos mokesčių inspekcija. Norvegijoje nesumokėti mokesčiai iš Jūsų bus išieškoti Lietuvoje.

Teisė apskųsti nustatytus mokesčius

Jei manote, kad Jums atsiųsta galutinė pajamų ir mokesčių pažyma nėra teisinga, galite teikti skundą (klage). Apskundimo terminas paprastai trys savaitės nuo pažymos gavimo. Skunde turite nurodyti kas pažymoje yra klaidinga ir kodėl. Jei Jūsų nurodytos klaidos teisingos, gausite naują pažymą, ir Jūsų permokėti mokesčiai bus grąžinti.

Išankstinis pajamų/mokesčių sutikrinimas (Forhåndslikning).

Jei išvykstate iš Norvegijos nesibaigus kalendoriniams metams, galite susitvarkyti mokesčius prieš išvykdamas. Kreipkitės į mokesčių tarnybą. Tuomet turėsite užpildyti mokesčių deklaraciją ir gauti patvirtinimą iš darbdavio apie šiuos duomenis:

  • Brutto alga uždirbta Norvegijoje
  • Lengvatos, gautos iš darbdavio (jei yra, pvz. maisto, pragyvenimo, automobilio išlaidų padengimas ar pan.)
  • Sumokėti mokesčiai.

Mokesčių inspekcija nustatys ar mokesčiai sumokėti teisingai, ir netrukus gausite galutinę pajamų ir mokesčių pažymą. Tokiu būdu su Norvegijos valdžia būsite atsiskaitę.

*1 D-numeris – 11 skaitmenų numeris, kol nėra suteiktas pastovus asmens kodas. D-numeris suteikiamas užsieniečiams, dirbantiems Norvegijoje mažiau nei 6 mėnesiai ir neregistruotiems gyventojų registre.

*2 Asmens kodas (personnummer) (11 skaitmenų) suteikiamas asmenims, turintiems leidimą laikinai ar nuolat gyventi Norvegijoje.
Paslaugų centras darbuotojams iš užsienio
Service center for utenlandske arbeidstakere

Įrašas paskelbtas temoje Mokesčiai Norvegijoje. Išsisaugokite pastovią nuorodą.