Jei neišmokama alga susirgus

mokesciai

Būna atvejų, kai darbuotojus susirgus ir pateikus nedarbingumo pažymą (sykemelding) darbdavys neišmoka algos, o gyventi reikia. Šiuo atveju Jums padės NAV.

Patiekiame išrašą iš įstatymų, jį galite parodyti NAV drabuotojams, prašydami pagalbos

tokiu atveju.

Pridedame t.p. šio įstatymo straipsnio vertimą į lietuvių kalbą.

8-22. Trygdens ansvar når arbeidsgiveren ikke betaler

Dersom en arbeidsgiver ikke betaler sykepenger som han er forpliktet til å yte i arbeidsgiverperioden, skal trygden utbetale sykepengene. (481) Beløpet som er utbetalt, skal trygden kreve tilbake fra arbeidsgiveren.

Beløpet, med renter, kan innkreves etter bestemmelsene i bidragsinnkrevingsloven. Vedtak om tilbakekreving er tvangsgrunnlag for utlegg.

Bestemmelser om anke over sykepenger i arbeidsgiverperioden finnes i § 21-13. (2006/3-27)

 8-22 Socialinio draudimo atsakomybė, jei algos, darbuotojui susirgus, neišmoka darbdavys.

Jei darbuotojui susirgus darbdavys jam priklausantį mokėjimo laikotarpį neišmoka algos, ją darbuotojui išmoka socialinis draudimas. Išmokėta socialinio draudimo suma vėliau bus išreikalauta iš darbdavio.

Suma su priskaičiuotomis palūkanamis gali būti išreikalaujama, kai galioja mokesčių išreikalavimo nuostatos, žr. 1952 m. lapkričio 21 d. Įstatymą nr. 2 dėl Mokesčių mokėjimo ir išieškojimo.

Nuostatas dėl algos mokėjimo darbuotojui susirgus darbdaviui priklausantį laikotarpį rasite  21-13 str.

Įrašas paskelbtas temoje Darbas Norvegijoje. Išsisaugokite pastovią nuorodą.