Paslaugų centras darbuotojams iš užsienio

Šį centrą įkūrė 4 valstybinės Norvegijos institucijos:

–         Darbo inspekcija (Arbeidstilsynet)

–         Policija (Politi)

–         Mokesčių tarnyba (Skatteetaten)

–         Imigracijos direktoratas (UDI)

Paslaugų centras yra skirtas dirbantiems visoje Norvegijoje. Centre dirba anglų, italų, lenkų, rusų, ispanų ir lietuvių kalba kalbantys darbuotojai.

–         Šis centras yra įkurtas darbuotojų iš EEE[1] šalių ir jų šeimos narių,

–         Specialistų iš EEE šalių ir jų šeimos narių,

–         Aukščiau paminėtų asmenų darbdavių paslaugoms.

Nepatenkantys į šias užsieniečių kategorijas asmenys privalo kreiptis tiesiogiai į pačias valstybines institucijas, įkūrusias paslaugų centrą. Tai liečia pvz. aukles (au-pair) ar studentus.

Paslaugų centre suteikiamos šios paslaugos:

1.   Pateikti prašymą laikinam leidimui gyventi ar dirbti Norvegijoje (pirmą kartą ar pratęsti jau turimą),

2.   Gauti mokesčių kortelę,

3.   Registruoti gyventojų registre savo adresą (atvykus gyventi į Norvegiją ar persikėlus),

4.   Gauti informaciją apie teises ir pareigas darbe, darbo kontraktą, darbo laiką, užmokestį ir kt. ,

5.   Gauti informaciją apie identifikacijos kortelę dirbantiems statybose.

Kad Jūsų prašymas būtų patenkintas, svarbu, jog turėtumėte reikiamus dokumentus, kuriuos turite pateikti su prašymu leidimui gyventi ar dirbti gauti. Gali būti pareikalauta turėti įvairius dokumentus, bet paprastai Jums prireiks šių:

Pirmą kartą gaunat mokesčių kortelę ir laikinąjį leidmą gyventi arba dirbti Norvegijoje reikia turėti:

– pasą arba kitą galiojantį kelionės dokumentą,

– darbo kontraktą arba patvirtinimą, jog esate įdarbintas Norvegijos darbdavio,

– dokumentą (-us), patvirtinančių ryšius tarp šeimos narių (teikiant prašymą dėl  leidimo Norvegijoje gyventi šeimos nariams),

– dokumentą (-us) patvirtinačius Jūsų profesinę kompetenciją (tik asmenims iš neįeinančių į EEE šalių, teikiančius prašymus laikinam leidimui gyventi ar dirbti Norvegijoje gauti )

– dvi paso nuotraukas.

Pakartotinai teikiant prašymą tęsti jau turimą leidimą papildomai turite turėti šiuos dokumentus:

–         dokumentą patvirtinantį jūsų pajamas Norvegijoje,

–         Jums anksčiau suteiktą D- numerį[2] arba asmens kodą[3], t.p. DUF-numerį[4].

–         Dokumentą, kad legaliai dirbate Norvegijoje.

Jei jums reikalinga papildoma informacija, ją galite rasti paslaugų centrą įūkurusių institucijų internetiniuose portaluose.

Atvykimas asmeniškai

Paprastai reikalaujama, jog atvyktumėte į centrą asmeniškai. Jūsų vardu teikti prašymus gauti leidmui gyventi ar dirbti Norvegijoje gali jūsų darbdavys. Tačiau atsiimti leidimo privalote atvykti asmeniškai, todėl kad reikia patikrinti Jūsų tapatybę.

Prašymas atnaujinti leidimą gyventi ar dirbti Norvegijoje gali būti išsiųstas paštu Jūsų gyvenamosios vietos policijos skyriui.

Bylos sutvarkymo termimai

Jei paraiškos anketos yra teisingai užpildytos ir pateikti visi reikiami dokumentai, Jūs gausite atsakymą per 5 darbo dienas. Jei norite būti registruotas gyventojų registre – tai užims ilgesnį laiką.

Kur mus rastiPaslaugų centras įsikūręs Hagegata 28, esančioje Tøyen centre, Oslo mieste. Čia galite atvykti metro (visos linijos) ar autobusais, linijos 20, 60 ar 67, sustojimas Tøyen.

Jei norite susiekti telefonu ar el.paštu, tiesiogiai kreipkitės į centrą įkūrusias institucijas.

Darbo laikas:

Nuo gegužės 15 iki rugsėjo 14 d.:

pirmadieniais-penktadieniais 0900-1430

Nuo rugsėjo 15 iki gegužės 14 d.:

pimadieniais – penktadieniais 0900-1500

Jei norite gauti papildomos informacijos įvairiais Jums rūpimais klausimais, tiesiogiai kreipkitės į institucijas, įkūrusias paslaugų užsieniečimas centrą.

[1] EEE – Europos ekonominė erdvė. Norvegija nėra ES narė, tačiau priklauso EEE erdvei, kur galioja panašios kaip ir ES darbo jėgos judėjimo taisyklės.

[2] D-numeris – 11 skaitmenų numeris, kol nėra suteiktas pastovus asmens kodas. D-numeris suteikiamas užsieniečiams, dirbantiems Norvegijoje mažiau nei 6 mėnesiai ir neregistruotiems gyventojų registre.

[3] Asmens kodas (11 skaitmenų) suteikiamas asmenims, turintiems leidimą laikinai ar nuolat gyventi Norvegijoje.

[4] Pateikus prašymą gauti leidimą pirmą kartą, policija suteikia Jums DUF-numerį, t.y. Jūsų bylos numerį.

Įrašas paskelbtas temoje Darbas Norvegijoje. Išsisaugokite pastovią nuorodą.