Privaloma identifikacijos kortelė (ID-kortelė) Norvegijos statybų sektoriuje dirbantiems darbininkams

darbas

Privalomos ID-kortelės staybų sektoriuje dirbantiems darbuotojams įvedimas yra priemonė užtikrinanti efektyvesnę darbuotojų sveikatos, darbo aplinkos ir saugumo t.p. darbdavio sąžiningumo kontrolę.

  Įsakas įsiteisėjo 2008 m. sausio 1 d., tačiau pusę metų ši kortelė buvo neprivaloma, o nuo liepos pirmos visi Norvegijoje dirbantys užsieniečiai statybos darbuotojai privalo šią kortelę turėti.

Kas privalo turėti kortelę

 • Visos įmonės, dirbančios Norvegijos statybose, privalo aprūpinti savo darbuotojus identifikacijos kortelėmis (toliau – ID-kortelė).
 • Personalinės įmonės (enkeltpersonforetak)
 • Užsienio įmonių, atliekančių užduotis Norvegijos statybos sektoriuje, darbuotojai.
 • Darbuotojai, kurie yra samdomi iš tarpininkų, rangovų ar užsienio firmų trumpalaikėms darbinėms užduotims.

Ši kortelė privaloma ir pagalbiniams statybų darbininkams, tokiems kaip valytojai, valgyklos patarnautojai ir pan., jei jie dirba statybose ir jei valgykla yra įrengta statybvietėje. ID-kortelę turi turėti ir vairuotojai, dirbantys statybose pastoviai.

Darbininkai, statantys ar remontuojantys namus ar butus privatiems asmenims t.p. privalo turėti ID-kortelę.

Kas yra statybų sektorius

Statybų sektorius (statybos ir statinių įrengimo pramonė) yra vieta, kuri yra laikina ar kintanti. Jei tai yra pastovi įmonė, kurioje pvz. statomi laivai ar gaminami namai ar namų dalys, jų darbuotojams ID-kortelių turėti nereikia.

Šiuo atveju į statybos ir statinių įrengimo pramonės apibrėžimą įeina ši veikla:

–          statinių statymas

–          įrengimai ir instaliacija

–          staybinių elementų sumontavimas ir demontavimas

–          griovimas, perstatymas ir įrengimas

–          dezinfekavimas ir priežiūra

–          kita statyba, pvz. tunelių ir tiltų

–          kasyba, sprogdinimas ir kiti paruošiamieji statybų darbai

–          kitas darbas susijęs su statybomis, pvz. laikinosios dirbtuvės autransporto ir kitų mašinų, naudojamų statybvietėse, taisymas ir priežiūra.

Reikalavimai keliami įmonei, norint gauti ID-kortelę

Norint gauti šią privalomą kortelę, įmonė ir darbuotojai turi būti registruoti oficialiuose registruos. Čia nurodomi aktualūs registrai:

 • Įmonės registras
 • PVM registras
 • Darbuotojų ir darbdavių registras
 • Centrinė mokesčių tarnyba užsienio reikalams
 • Gyventojų registras

Informaciją apie tai, kokiame registre turi registruotis įmonė ar darbuotojas, Jūs gausite Paslaugų darbuotojams iš užsienio centre www.sua.no arba darbo inpekcijos tinklapiuose www.arbeidstilsynet.no/byggekort.

Norsik AS išduoda ID-korteles ir gavo valstybinį užsakymą kontruoliuoti jiems pateikiamą informaciją. ID-kortelė bus išduodama tik tinkamu būdu užsiregistravus atitinkamuose registruose.

Kas užsako ID-kortelę

Darbdavys atsakingas už tai, kad visi darbuotojai, dirbantys statybos sektoriuje, turėtų ID-kortelę. Įmonė turi paskirti asmenį, kuriam turi būti suteikti įgaliojimai užsakyti korteles.

Tokius įgaliojimus turintis įmonės atstovas turi gauti asmeninį kortelės užsakovo tapatybės patvirtinimą.

Kai užsakovas yra užregistruotas (su splaptažodžiu), jis gali užsakyti ID-korteles visiems įmonės darbuotojams. Kortelių užsakovas atsakingas, kad visų darbuotojų tapatybės atitiktų duomenis pase, norvegiškuose vairuotojo pažymėjimuose ar dokumentuose iš Norvegijos bankų (bankų kortelėse). Darbuotojų iš užsienio tapatybė turi būti sutikrinta su duomenimis jų pase ar vairuotojo pažymėjime, kuris, kaip ir norvegiškas vairuotojo pažymėjimas, gali būti naudojamas kaip tapatybės dokumentas. Prie užsakymo kortelėms  lapo pridedama tapatybės dokumento kopija.

Personalinėse įmonėse kortelių užsakovas ir jos turėtojas yra tas pats asmuo. Privaloma kad prieš kortelę užsakant įmonė būtų užregistruota.

Užsakovo tapatybės patikrinimas, įgaliojimų jam suteikimas ir koretlės užsakymas gali būti vykdomi:

* Elektroniniu būdu www.byggekort.no , kur reikia užpildyti užsakovo anketą. Jūsų paraišką išnagrinės Norsik AS. Jei turite klausimų, susisiekite su paslagų telefonu dėl ID-kortelių dirbantiems statybų sektoriuje, tlf.: 815 17 022.

Darbo inspekcijos tinklapyje  www.arbeidstilsynet.no/byggekort, kur suteikiama infomacija apie šias ID-korteles ir taip pat galima jas užsakyti.

Užsakymo anketos iš internetinio puslapio išspausdinti negalima, todėl norėdami gauti šią anketą ir pildyti ją ne elektroniniu būdu, turite kreiptis į (pasirinktinai):

paslaugų centrą užsienio darbininkams, Hagegata 28 Oslo

 • darbo inspekcijos telefoninių paslaugų telefonu 815 48 222
 • darbo inpekcijos regioninį skyrių

Privalomi duomenys ID-kortelėje

 • Įmonės ar personalinės įmonės pavadinimas
 • Organizacijos numeris
 • Kortelės savininko vardas ir pavardė
 • Kortelės savininko nuotrauka
 • Gimimo data ir lytis
 • Kortelės savininko parašas
 • Galiojimo laikotarpis
 • Kortelės numeris
 • Kortelę išdavusios įstaigos pavadinimas ir adresas

Galiojimo laikotarpis

ID-kortelė išduodama ne ilgesniam nei 2 metų galiojimo laikotarpiui, dirbant ilgiau turi būti gaunama nauja kortelė tam pačiam (2 metų) laikotarpiui. Jei darbuotojas dirba toje pačioje įmonėje, kiekvienam atskiram darbo projektui ar objektui, vykdomam tos pačios įmonės, naujos kortelės užsakyti nereikia 2 metus.

Jei darbo sutartis yra nutraukiama ar baigiasi kortelės galiojimo laikas, darbdavys privalo pasirūpinti persiųsti ID-kortelę Norsik AS sunaikinimui.

Kortelės savininko atsakomybė

ID-kortelė yra asmeninė ir negali būti duodama kitiems asmenims. Kortelė negali būti naudojama kaip tapatybės pažymėjimas. Dirbant statybose, kortelę privaloma nešioti taip, kad ji būtų būti gerai matoma.

Kortelės pradimas

Jei ID kortelė pametama ar pavagiama, turi būti pranešta dabdaviui ir jis nedelsiant privalo pranešti Norsik AS, kad buvusios kortelės galiojimas būtų panaikintas ir išduodama nauja.  Jei prarastoji kortelė atsiranda po to, kai jau išduota nauja kortelė, atsiradusi kortelė turi būti nedelsiant išsiųsta Norsik AS sunaikinimui.

Nuobaudos neturint ID-kortelės

Darbo inspekcija prižiūri, kad šio įsako būtų laikomasi.

Darbdavys arba asmenys piktybiškai ar atsitiktinai vengiantys aprūpinti darbuotojus ID-kortelėmis, gali būti baudžiami baudomis, kai kurias atvejais taikomos laisvės atėmimo bausmės. Darbuotojai ar personalinių įmonių vadovai gali būti baudžiami, jei kortelės perduodamos kitiems asmenims.

Įrašas paskelbtas temoje Darbas Norvegijoje. Išsisaugokite pastovią nuorodą.