Svarbi informacija apie įdarbinimo agentūras

paslaugos

Sausio 1 d. įsiteisėjo įsakas dėl Įdarbinimo agentūrų. Jo esmė – visos įdarbinimo įmonės, įdarbinančios Norvegijoje, turi registruotis Darbo inspekcijoje, pildydamos tam tikrą registracijos formą.

 Darbo inspekcija yra atsakinga už visų įdarbinimo agentūrų, atitinkančių keliamus reikalavimus, registro administravimą.

Naują registrą adminstruoja Darbo inspekcijos Direktoratas. Įdarbinimo agentūros nuo sausio 1 d. gali atsidaryti registracijos formą Darbo inspekcijos internetiniame puslapyje www.arbeidstilsynet.no . Užpildytą formą pasirašykite ir siųskite paštu Darbo inspekcijos direktoratui (Direktoratet for Arbeidstilsynet).

Jūs galite rasti registrą mūsų puslapyje www.arbeidstilsynet.no nuo kovo 1 d. Kai registras ims veikti, įsakas bus pradedamas taikyti praktikoje. Įdarbinti galės tik įmonės, registruotos Darbo inspekcijos registre. Visos įmonės, norinčios vykdyti veiklą Norvegijoje, privalo būti užregistruotos.

Norint registruotis įdarbinimo agentūrų registre, privaloma:

 1. Norvegijos įmonėms (įmonės, kurios registruotos Norvegijoje)
  Įdarbinimo agentūros pagal įsako 2 str. turi būti registruotos kaip akcinės bendrovės. Įmonė privalo būti registruota Įmonių registre ir Mokesčių tarnyboje. Registravimasis mokesčių tarnyboje reiškia, kad įmonė registruota kaip darbdavys. Registruotis mokesčių tarnyboje galima pildant bendrąją registravimo formą (samordnet registermelding). Punkte 3.3 užpildykite, kad bus registruojami darbuotojai. Siųskite užpildytą formą Įmonių registrui.Darbo inspekcija sutikrins informaciją.
 2. Užsienyje registruotoms įmonėms (kitose EEE šalyje) 
  Įdarbinimo agentūra, registruota kitoje EEE šalyje kaip akcinė ar uždaroji akcinė bendrovė, gali registruotis Norvegijoje. Ji turi pateikti dokumentus apie registravimasi. Agentūra turi būti registruota Įmonių registre (Enhetsregisteret) ir kaip darbdavys Mokesčių tarnyboje, žr. 1 pnkt.
 3. Kitos įmonės (ne EEE šalyse ir ne akcinės bendrovės)
  Įdarbinimo agentūros, kurios nėra akcinės bendrovės ar nėra iš į EEE priklausančių šalių, norėdamos Norvegijoje vykdyti veiklą, turi iš banko ar draudimo firmos pateikti patvirtinimą apie finansinį saugumą. Saugumo garantija – tai turimas kapitalas, atitinkantis akcinių bendrovių kapitalą, pagal Akcinių bendrovių įstatymo, priimto 1997 m. birželio 13 d nr. 44 ir nr. 45. Dabar reikalaujama turėti įstatinio kapitalo nuo 100 000 iki 1 mln. kronų.
  Įmonė taip pat turi būti registruota Įmonių registre (Enhetsregisteret) kaip darbdavys, žr. 1 pnkt aukščiau.

Pastovus atstovas

Užsienio įmonė, neturinti pastovaus verslo ar privataus adreso Norvegijoe, turi informuoti apie savo atstovo šioje šalyje vardą, pavardę ir adresą.

Įrašas paskelbtas temoje Darbas Norvegijoje. Išsisaugokite pastovią nuorodą.