Trumpai apie priverstines atostogas (permittering)

atostogos

Darbdavys turi teisę išleisti darbuotoją priverstinių atotogų, jei įmonėje susidaro ypatinga padėtis, dėl kurios sunku visus darbuotojus aprūpinti darbu, pvz.
– Užsakymų stoka
– Žaliavų stoka
– Kitos priežastys – streikas, stichinės nelaimės ir pan.

Priverstinės atostogos turi trukti ribotą laiką.
Darbo vieta išlaikoma ir darbuotojas grąžinamas į savo darbo vietą, kai situacija įmonėje pagerėja.

Prieš išleidžiant priverstinių atostogų privaloma:
1. Surengti pasitarimą apie būsimas priverstines atostogas su darbuotojų atstovu (tillitsvalgt) ir surašyti šio pasitarimo protokolą.
2. Kiekvienam darbuotojui įteikti rašytinį perspėjimą apie būsimas priverstines atostogas (permitteringsvarsel)
3. Atotogos gali prasidėti anksčiausiai po 2 savaičių po rašytinio perspėjimo.

Paprastai į priverstines atostogas išleidžiami neseniai į darbą priimti darbuotojai, tačiau darbdavys turi teisę spęsti savo nuožiūra.
Pirmąsias priverstinių atostogų dienas moka darbdavys (10 – 15 dienų). Naujausias pakeitimas – darbdavys moka tik 5 dienas.

Vėliau, jei darbo apimtis darbuotojui sumažinta 50 ir daugiau procentų, jis gauna bedarbio pašalpą (dagpenger) iš NAV (Norvegijos įdarbinimo ir gerbūvio tarnybos) pagal nedarbo pašalpos gavimo nuostatas. Išleistas į priverstines atostogas darbuotojas NAV privalo pateikti gautą iš darbdavio perspėjimą dėl priverstinių atostogų. Yra tam tikros išimtys, kuomet NAV gali atsisakyti mokėti nedarbo pašalpą. Daugiau informacijos gausite NAV.

Paprastai priverstinės atostogos gali trukti 6 mėnesius, arba, jei yra rimta priežastis, ilgiau. Naujausias pakeitimas – pašalpa priverstinėms atostogoms padidinta nuo 30 savaičių iki 52 savaičių. Reikia būti išdirbus Norvegijoje ir mokėjus mokesčius 12 mėnesių. Kilus klausimams kreipkitės į NAV.

Darbuotojas, išleistas į priverstines atostogas, gali dalyvauti NAV perkvalifikavimo ir įdarbinimo programose ir dirbti kitą apmokamą darbą, bet tokiu atveju jam mažinama nedarbo pašalpa.

Kartą per mėnesį darbdavys privalo informuoti darbuotoją apie padėtį įmonėje.
Pagerėjus situacijai ir atsiradus galimybei grįžti į darbą, darbdavys praneša darbuotojui, ir jis turi atvykti į darbą per 2 dienas (arba per daugiau dienų, priklausomai nuo susitarimo su darbdaviu).

Įrašas paskelbtas temoje Darbas Norvegijoje. Išsisaugokite pastovią nuorodą.