Svarbu apie darbą ir mokesčius Norvegijoje!

Primename, kad PRIVALOTE pasirašyti darbo sutartį (arbeidsavtale) su darbdaviu. Sutarties kopiją laikykite pas save. Visi papildomi susitarimai su darbdaviu turi būti sudaromi RAŠTU.

Dirbant svarbu turėti šiuos dokumentus:

darbo sutartį (arbeidsavtale)
darbo leidimą (oppholds- og arbeidstillatelse)
dirbantiems staybose – identifikacinę kortelę (ID-kort) (skaitykite papildomą infomaciją)
mokesčių kortelę (skattekort)
kas mėnesį – algos lapelį (lønnslipp) kur nurodama kiek per mėnesį Jums mokama ir kiek mokesčių sumokėta.
Kas metai – paprastai balandžio mėnesį – gauti iš darbdavio pajamų deklaraciją (lønns- og trekkoppgave), kur nurodyta kiek algos pereitais metais gavote ir kokie mokesčiai nuo jos sumokėti.

Iškilus konfliktui su darbdaviu, kreipkitės į darbo inspekciją (arbeidstilsynet)

www.arbeidstilsynet.no .

Apie kitus iškilusius neaiškumus galite gauti infomaciją Paslaugų užsieniečiams centre Service senteret for utlendinger www.sua.no (skaitykite papildomą informaciją lietuviškai).

Mokesčiai

Paslaugų centre dirba mokesčių tarnybos darbuotojai, todėl čia galite gauti infomaciją apie mokesčius (t.p. lietuvių kalba).

Jei gavote laišką iš mokesčių inspekcijos (skattekontoret) ar antstolių tarnybos (kemnerkontoret), nedelsdami ateikite į Paslaugų centrą išsiaiškinti, jei nesuprantate kas ten parašyta. Jei mokesčiai priskaičiuoti neteisingai, bet Jūs per nustatytą laikotarpį nesikreipiate ir nepateikiate kitos informacijos, mokesčių tarnybos nustayti mokesčiai ĮSITEISĖS ir jų apskųsti bus nebegalima.

www.sua.no

Paskelbta temoje Darbas Norvegijoje | Komentavimas išjungtas įraše Svarbu apie darbą ir mokesčius Norvegijoje!

Paslaugų centras darbuotojams iš užsienio

Šį centrą įkūrė 4 valstybinės Norvegijos institucijos:

–         Darbo inspekcija (Arbeidstilsynet)

–         Policija (Politi)

–         Mokesčių tarnyba (Skatteetaten)

–         Imigracijos direktoratas (UDI)

Paslaugų centras yra skirtas dirbantiems visoje Norvegijoje. Centre dirba anglų, italų, lenkų, rusų, ispanų ir lietuvių kalba kalbantys darbuotojai.

–         Šis centras yra įkurtas darbuotojų iš EEE[1] šalių ir jų šeimos narių,

–         Specialistų iš EEE šalių ir jų šeimos narių,

–         Aukščiau paminėtų asmenų darbdavių paslaugoms.

Nepatenkantys į šias užsieniečių kategorijas asmenys privalo kreiptis tiesiogiai į pačias valstybines institucijas, įkūrusias paslaugų centrą. Tai liečia pvz. aukles (au-pair) ar studentus.

Paslaugų centre suteikiamos šios paslaugos:

1.   Pateikti prašymą laikinam leidimui gyventi ar dirbti Norvegijoje (pirmą kartą ar pratęsti jau turimą),

2.   Gauti mokesčių kortelę,

3.   Registruoti gyventojų registre savo adresą (atvykus gyventi į Norvegiją ar persikėlus),

4.   Gauti informaciją apie teises ir pareigas darbe, darbo kontraktą, darbo laiką, užmokestį ir kt. ,

5.   Gauti informaciją apie identifikacijos kortelę dirbantiems statybose.

Kad Jūsų prašymas būtų patenkintas, svarbu, jog turėtumėte reikiamus dokumentus, kuriuos turite pateikti su prašymu leidimui gyventi ar dirbti gauti. Gali būti pareikalauta turėti įvairius dokumentus, bet paprastai Jums prireiks šių:

Pirmą kartą gaunat mokesčių kortelę ir laikinąjį leidmą gyventi arba dirbti Norvegijoje reikia turėti:

– pasą arba kitą galiojantį kelionės dokumentą,

– darbo kontraktą arba patvirtinimą, jog esate įdarbintas Norvegijos darbdavio,

– dokumentą (-us), patvirtinančių ryšius tarp šeimos narių (teikiant prašymą dėl  leidimo Norvegijoje gyventi šeimos nariams),

– dokumentą (-us) patvirtinačius Jūsų profesinę kompetenciją (tik asmenims iš neįeinančių į EEE šalių, teikiančius prašymus laikinam leidimui gyventi ar dirbti Norvegijoje gauti )

– dvi paso nuotraukas.

Pakartotinai teikiant prašymą tęsti jau turimą leidimą papildomai turite turėti šiuos dokumentus:

–         dokumentą patvirtinantį jūsų pajamas Norvegijoje,

–         Jums anksčiau suteiktą D- numerį[2] arba asmens kodą[3], t.p. DUF-numerį[4].

–         Dokumentą, kad legaliai dirbate Norvegijoje.

Jei jums reikalinga papildoma informacija, ją galite rasti paslaugų centrą įūkurusių institucijų internetiniuose portaluose.

Atvykimas asmeniškai

Paprastai reikalaujama, jog atvyktumėte į centrą asmeniškai. Jūsų vardu teikti prašymus gauti leidmui gyventi ar dirbti Norvegijoje gali jūsų darbdavys. Tačiau atsiimti leidimo privalote atvykti asmeniškai, todėl kad reikia patikrinti Jūsų tapatybę.

Prašymas atnaujinti leidimą gyventi ar dirbti Norvegijoje gali būti išsiųstas paštu Jūsų gyvenamosios vietos policijos skyriui.

Bylos sutvarkymo termimai

Jei paraiškos anketos yra teisingai užpildytos ir pateikti visi reikiami dokumentai, Jūs gausite atsakymą per 5 darbo dienas. Jei norite būti registruotas gyventojų registre – tai užims ilgesnį laiką.

Kur mus rastiPaslaugų centras įsikūręs Hagegata 28, esančioje Tøyen centre, Oslo mieste. Čia galite atvykti metro (visos linijos) ar autobusais, linijos 20, 60 ar 67, sustojimas Tøyen.

Jei norite susiekti telefonu ar el.paštu, tiesiogiai kreipkitės į centrą įkūrusias institucijas.

Darbo laikas:

Nuo gegužės 15 iki rugsėjo 14 d.:

pirmadieniais-penktadieniais 0900-1430

Nuo rugsėjo 15 iki gegužės 14 d.:

pimadieniais – penktadieniais 0900-1500

Jei norite gauti papildomos informacijos įvairiais Jums rūpimais klausimais, tiesiogiai kreipkitės į institucijas, įkūrusias paslaugų užsieniečimas centrą.

[1] EEE – Europos ekonominė erdvė. Norvegija nėra ES narė, tačiau priklauso EEE erdvei, kur galioja panašios kaip ir ES darbo jėgos judėjimo taisyklės.

[2] D-numeris – 11 skaitmenų numeris, kol nėra suteiktas pastovus asmens kodas. D-numeris suteikiamas užsieniečiams, dirbantiems Norvegijoje mažiau nei 6 mėnesiai ir neregistruotiems gyventojų registre.

[3] Asmens kodas (11 skaitmenų) suteikiamas asmenims, turintiems leidimą laikinai ar nuolat gyventi Norvegijoje.

[4] Pateikus prašymą gauti leidimą pirmą kartą, policija suteikia Jums DUF-numerį, t.y. Jūsų bylos numerį.

Paskelbta temoje Darbas Norvegijoje | Komentavimas išjungtas įraše Paslaugų centras darbuotojams iš užsienio

Atostogos Norvegijoje: kiek Jums priklauso už atostogas

Atostogos Norvegijoje

Artėja vasaros atostogų metas ir mūsų skaitytojai domisi, kiek jiems bus išmokama už atostoginius (jei Jūs domina atostogų trukmė, siūlome susipažinti su mūsų ankstesniu straipsniu “Kiek ilgai Jūs galite atostogauti Norvegijoje”.)

“Lietuvių žinios Norvegijoje” susisiekė šiuo klausimu su Norvegijos Darbo Inspekcija, kuri mus informavo, kad įstatymas dėl išmokų už atostogas yra taikomas tik darbuotojams, kurie dirba kitam darbdaviui. Laisvai samdomiems darbininkams ir asmenims, dirbantiems pagal asmeninę sutartį atostoginiai nėra išmokami .

Kiek Jums priklauso atostoginių?

Norvegijos įstatymai sako, kad atostoginiai yra išmokami pagal prieš metus gautas pajamas. Tačiau į šią sumą neįeina visos pajamos pvz. kelionpinigiai ar atostoginiai, kurie buvo išmokėti prieš metus. Jei asmuo neturėjo pajamų prieš metus, tuomet jam nėra išmokami atostoginiai.

Suma, pagal kurią yra apskaičiuojami atostoginiai “feriepengegrunnlaget”, yra pateikiama metinių pajamų pažymoje „lønns- og trekkoppgaven”. Ją darbdavys atsiunčia paštu sausio mėn. Apskaičiuojant atostoginių sumos dydį yra taikomi 10,2 % nuo prieš metus gautų pajamų.  Vyresniems nei 60 metų asmenims yra taikomi 12,5%. Darbuotojams, sudariusiems kolektyvinę sutartį ir turintiems penktą atostogų savaitę, yra taikomi 12%, o vyresniems nei 60 metų – 14,3%. Pastaba: penktajai atosotgų savaitei nėra taikomas „ferieloven”, ir išmoka už ją yra apskaičiuojama pagal darbo užmokestį.

Keli pavyzdžiai, kiek Jums bus pervesta už atostoginius:

Metinės pajamos:Suma, pagal kurią apskaičiuojami atostoginiai:4 savaičių atosotgos:5 savaičių atostogos:
250.000229.16723.37527.500
300.000275.00028.05033.000
350.000320.83332.72538.500
400.000366.66737.40044.000
500.000458.33346.75055.000
600.000550.00056.10066.000
800.000733.33374.80088.000
1.000.000916.66793.500110.000

Kada yra išmokami atostoginiai?

Atostoginiai yra išmokami yprastai kartu su alga prieš išeinant atostogoms.  Darbuotojas gali prašyti, kad atostoginiai būtų išmokėti vėliausiai 1 savaitę prieš atostogas. Jei atostogos  yra padalintos, tuomet išmoka už atostoginius yra dalinama atitinkamai.

Atostoginiai negali būti išmokami kaip dalis algos kiekvieną mėnesį.

Norvegijos įstatymai sako, kad Jūs prarandate atostogas, jei nepasinaudojate savo atostogų teise. Tuomet išmoka už atostoginius yra pervedama kitų metų sausio mėnesį.

Išeinant iš darbo, atostoginiai yra pervedami paskutinę algos išmokėjimo dieną. Išmokos dydis atitinka sumą pajamų, kurias Jūs gavote iki prieš išeinant iš darbo.

Paskelbta temoje Darbas Norvegijoje | Komentavimas išjungtas įraše Atostogos Norvegijoje: kiek Jums priklauso už atostogas

Atostogos Norvegijoje: Kiek ilgai Jūs galite atostogauti dirbant Norvegijoje?

Visi Norvegijoje dirbantys asmenys turi teisę į keturių savaičių ir vienos dienos atostogas kiekvienais kalendoriniais metais.

Vasaros metu (nuo birželio 1 d iki rugsėjo 30) Jūs turite teisę turėti nepertraukiamas trijų savaičių ( 18 darbo dienų) atostogas nepriklausomai nuo etato procento dydžio.

Sekmadieniai ir kitos švenčių dienos nėra skaičiuojamos kaip darbo dienos.

Galioja ir dirbantiems nepilną etatą

Jei dirbate nepilną etatą ir nusprendėte išeiti atostogojų vienai savaitei,Jums ši savaitė bus skaičiuojama kaip savaitė nepriklausomai nuo to, kad Jūs dirbate tik kelias dienas per savaitę.

Jūs negalite pratęsti savo atostogų laiko be darbdavio sutikimo, grindžiant tuo, kad Jūs imate atostogas tomis savaitės dienomos, kuomet Jūs paprastai dirbtumėte.

«Penktoji atostogų savaitė»

2000 metais buvo įvesta „penktoji atostogų savaitė“: visi asmenys, dirbantyus pagal tarifinį susitarimą gauna papildomą savaitę atostogoms . Prie šios naujovės vėliau prisijungė ir kitos įmonės, kurios nėra įvedusios tarifinio susitarimo.

Jei Jums virš 60

Norvegijoje galioja ypatingos taisyklės asmenims, kurie yra virš 60. Jie turi teisę turėti dar vieną papildomą savaitę atostogoms, kurios yra vadinamos „Grodagen”. Pagal šią taisyklę darbuotojas pats gali nuspręsti, kada jis norėtų išeiti papildomoms atostogoms, tačiau jis privalo perspėti savo darbdavį apie tai prieš 2 savaites.

Visi privalo atostogauti

Jūsų darbdavys privalo pasirūpinti, kad Jūs išeitumėte atostogų, išskyrus tuos atvejus, kuomet Jūs neturite užsidirbęs pakankamai pinigų atostogoms kaip pvz. studentai, kurie yra ką tik baigę savo studijas.

Naujas darbas ir atostogos

Jei Jūs pradėjote naujame darbe vėliausiai rugsėjo 30 dieną, galite reikalauti išeiti atostogų iki metų pabaigos.

Jei Jūs įsidarbinote vėliausiai rugpjūčio 15 d., galite turėti nepertraukiamas trijų savaičių atostogas.

Tačiau šios nuostatos galioja tik tuomet, jei Jūs nebuvo išėjęs atostogų pas ankstesnį darbdavį tais pačiais metais.

Atostogos – susitarimas tarp darbininko ir jo darbdavio

Atostogų laikas ir ilgis yra sutariamas tarp darbininko ir jo darbdavio. Tai reiškia, kad Jūs turite iš anksto pateikti prašymą darbdaviui apie tai, kada Jūs norite išeiti atostogoms. Daugumoje darboviečių Norvegijoje yra sudaromas išankstinis atostogų sąrašas (feriesliste). Jūs turėtumėte žinoti, kad, jei iškyla nesutarimai dėl atostogų, darbdavys turi teisę nuspręsti, kada Jus išleisti atostogoms.

Susitarimas dėl atostogų priklauso nuo kiekvienos įmonės darbo pobūdžio. Didelė dalis gamintojų Norvegijoje pristabdo savo veiklą trijų – keturių savaičių vasaros atostogoms ir išleidžia savo įmonės darbuotojus atostogoms vienu metu. Kitos įmonės pasirūpina, kad darbovietėje visuomet būtų žmonių tam, kad nenutrūktų gamyba.

“Ferieloven” skelbia, kad ir darbdavys ir darbuotojas privalo būti lankstūs iškilus problemai. Norvegijoje kai kurios įmonės sudaro papildomus susitarimus raštu dėl atostogų tam, kad būtų išvengta nesusipratimų.

Nepanaudotos atostogos

Jūs galite susitarti perkelti atostogas (ne daugiau nei dvi savaites) ateinantiems metams. Taip pat galima susitarti raštu dėl atostogų ”avansu” forskuddsferie

Jei Jūs dėl ligos nebuvote išėjęs atostogų, tuomet galite reikalauti, kad jūsų atostogos (iki 12 dienų) būtų perkeltos ateinantiems metams. Jūs taip pat privalote žinoti, kad galite prarasti nepanaudotas atostogas, jei, pasibaigus metams, nebūsite susitaręs su savo darbdaviu dėl šių perkelimo ateinantiems metams.

Paskelbta temoje Darbas Norvegijoje | Komentavimas išjungtas įraše Atostogos Norvegijoje: Kiek ilgai Jūs galite atostogauti dirbant Norvegijoje?

Darbas Norvegijoje: įdarbinimo agentūrų “vikarbyråer” internetinės svetainės

Dalis įdarbinimo agentūrų siūlo galimybę Jums užsiregistruoti jų internetinėse svetainėse, kaip ieškantis/- i darbo. Daugumoje svetainių Jūs galite rasti siūlomas laisvas darbo vietas.

Čia pateikiame įdarbinimo agentūrų internetinių svetainių pilną sąrašą. O štai čia tik kelios agentūros:

Finn Taip pat žiūrėkite mūsų svetainės meniu kairėje pusėje „Darbo skelbimai”, kur rasite išverstus į lietuvių kalbą naujausius dabo skelbimus iš finn.no

Adecco

aetat Vikar

Aktiv Personell

Aktiv Vikar

Arpi

Backup Vikarbyrå

Bjørg Fjell

FlexiVikar

Følstad Consulting

IT-vikar

Kelly Services

Konsulent1

AS Kontor-tjeneste

Kvalito

Manpower

Norgesvikar

Offshore Development

Olsten Norsk Personal

Personalpartner

Proffice

Proviko

Senior Holding

Top Service

Temp-Team

Top Temp

Vikarexpressen

Vikarhjelpen

Vikarhuset

Vikarservice

Westaff

Xtrapersonell

Kiti straipsniai tema “Darbas Norvegijoje”:

Paskelbta temoje Darbas Norvegijoje | Komentavimas išjungtas įraše Darbas Norvegijoje: įdarbinimo agentūrų “vikarbyråer” internetinės svetainės

Patarimai prieš einant į darbo intervių

Dažnai žmonės, ieškantys darbo, sako “buvau daug kartų pakviestas į interviu su darbdaviu, tačiau nieko gero. Niekas neskambina, o kai aš jiems paskambinu – atsakymas būna neigiamas”.

 Visų pirma reikėtų pažymėti, jog nesvarbu, kiek kartų Jūs nueisite į interviu, svarbu – kaip Jūs elgsitės ir ką kalbėsite interviu metu. Taigi, norint gauti teigiamus rezultatus, pirmiausia reikia padaryti namų darbus – labai gerai pasiruošti interviu. Pateiksime kelis patarimus, kaip tai reikėtų padaryti.

Patarimas Nr.1 Suplanuokite iš anksto. Pasistenkite kuo daugiau sužinoti apie firmą, siūlančią darbą, ir apie siūlomą poziciją. Panagrinėkite savo darbo patirtį. Būkite pasiruošę papasakoti apie buvusią darbovietę bei įgytą patirtį atsižvelgiant į naujam darbui keliamus reikalavimus.

Patarimas Nr.2 Parepetuokite. Pasistenkite sugalvoti visus klausimus, kuriuos gali užduoti darbdavys. Surašykite atsakymus ant lapo, jei tai padėtų jums repetuojant. Atsakymai turi tiksliai atitikti darbdavio užduotą klausimą. Pateikiame keletą dažniausiai pasitaikančių klausimų (jie gali skirtis priklausomai nuo būsimo darbo specifikos):

1. Papasakokite apie save. (šis klausimas dažniausiai būna pirmas, nes jis “pralaužia ledą” interviu pradžioje. Stenkitės išlaikyti darbdavio dėmesį iki 2 min. Atsakymas į šį klausimą turi būti susietas su nauju darbu bei firma)
2. Ką jūs žinote apie mūsų firmą? (atsakymas į šį klausimą darbdaviui parodys, ar jūs iš tikrųjų esate susidomėję šiuo darbu)
3. Kodėl mes turėtume pasirinkti būtent jus? (atsakymas “labai reikia darbo” iš karto sužlugdys bet kokias viltis gauti jį. Stenkitės paminėti savo privalumus bei teigiamas savybes, kurios būtų naudingos naujajam darbui. Darbdavys nori išgirsti jūsų motyvaciją siekiant šio darbo)
4. Ko jūs siektumėte naujajame darbe, ką stengtumėtės įgyvendinti, pakeisti?
5. Kodėl jūs ieškote naujo darbo?
6. Kaip apibūdintų jus jūsų draugai, buvę kolegos?
7. Kaip apibūdintumėte pats save?
8. Papasakokite apie savo paskutinę darbovietę?
9. Kokie buvo jūsų pasiekimai paskutiniame darbe?
10. Kodėl jūs norite dirbti būtent mūsų firmoje?
11. Ko jūs tikitės iš naujojo darbo?
12. Jūsų teigiamos savybės.
13. Jūsų neigiamos savybės.
14. Kaip save įsivaizduojate po 5 metų?
15. Kas labiausiai nepatiko paskutinėje darbovietėje?
16. Ar turite rekomendacinius laiškus iš buvusių darboviečių (atminkite, jog rekomendacijos duodamos tik tuo atveju, jei jų paprašo darbdavys)
17. Kokio atlyginimo jūs tikitės?
18. Kokių klausimų, kurių jūs tikėjotės, aš nepateikiau?
19. Ar turite klausimų man?

Interviu metu stenkitės atsipalaiduoti, jaustis laisvai, nesukaustytai.Jei jūs būsite labai geras specialistas, tačiau interviu metu į klausimus atsakinėsite tik “taip” arba “ne”, jūsų šansai gauti šį darbą tokie pat kaip laimėti “Aukso puodą”.

Patarimas Nr.3 Akių kontaktas. Kalbant su darbdaviu stenkitės palaikyti akių kontaktą. Nesidairykite aplinkui, nenuleiskite akių – parodykite, jog darbas, kurio siekiate, jus tikrai domina.

Patarimas Nr.4 Pokalbio metu venkite neigiamų komentarų bei atsiliepimų apie savo buvusią darbovietę.

Patarimas Nr.5 Adaptuokitės. Klausykitės ir adaptuokitės. Interviu metu atkreipkite dėmesį į biuro, kuriame vyksta interviu, interjero detales, darbuotojų aprangą, vadovo elgesį bei charakterį. Ši informacija padės jums lengviau prisitaikyti prie naujos darbovietės stiliaus, nukreips jus tinkama linkme bendraujant su darbdaviu.

Patarimas Nr.6 Pateikite sąsajas. Stenkitės savo atsakymus susieti su pašnekovu ir jo kompanija. Skirkite dėmesį savo pasiekimų bei savybių, reikalingų siūlomai pozicijai, paminėjimui.

Patarimas Nr.7 Paskatinkite. Paskatinkite vadovą pasidalinti informacija apie jo firmą. Parodykite susidomėjimą firmos veikla. Pateikiame keletą galimų klausimų interviu metu darbdaviui:

1. Kodėl ši darbo pozicija dabar yra laisva?
2. Kodėl buvęs darbuotojas paliko šį darbą?
3. Kaip įsivaizduojate, ką naujas darbuotojas turėtų daryti kitaip nei anksčiau dirbęs žmogus?
4. Kokie yra artimiausi bei tolimesni planai, susiję su šiuo darbu?
5. Kokie didžiausi sunkumai gali būti šiame darbe?
6. Kokią darbų bei priemonių laisvę aš turėčiau, jei būčiau priimtas į šį darbą?

Paskelbta temoje Darbas Norvegijoje | Komentavimas išjungtas įraše Patarimai prieš einant į darbo intervių

Darbas Norvegijoje: internetinės svetainės, kur galima rasti darbo skelbimus

Norint gauti darbą, Jūs pirma turite susirasti laisvas darbo vietas. www.lietuvis.no “Lietuvių žinios Norvegijoje” nusprendė pasidomėti, kokios yra internetinės svetainės Norvegijoje, kurios siūlo laisvas darbo vietas / darbo skelbimus.

Štai čia mes pateikiame šių svetainių sąrašą:

nav.no
finn.no
jobbnord.no
statsjobb.no
sol.no/jobb
stepstone.no
jobbnett.no
jobmatch.no
jobbdirekte.no
monster.no
manpower.no
jobbguiden.no
proffice.no
Jobb24.no
deltidsjobb.no
tekjobb.no
adecco.no
xtra.no
forbrukspar.no
kelly.no
temp-team.no
vikarpartner.no
arpi.no
bjorgfjell.no
db.no/rubrikk
konsulent1.no
aktiv-personell.no
stillinger.no – svetainė su daugybę nuorodų.

Kiti straipsniai tema “Darbas Norvegijoje”:

Paskelbta temoje Darbas Norvegijoje | Komentavimas išjungtas įraše Darbas Norvegijoje: internetinės svetainės, kur galima rasti darbo skelbimus

Darbas Norvegijoje: darbo skelbimai arba laisvos darbo vietos

Būdai, kaip susirasti laisvas darbo vietas/ darbo skelbimus

www.lietuvis.no redakcija atliko žurnalistinį tyrimą, kaip susirasti laisvas darbo vietas Norvegijoje.

 • nav.no (Valstybinė darbo birža) internetinėje svetainėje Jūs galite rasti visos šalies darbo skelbimus.
 • Jobbmail “darbo paštas” – tai nav.no svetainės paslauga, kuomet Jūs gaunate naujus darbo skelbimus į Jūsų el. pašto dėžutę. Būtina užsiregistruoti nav.no
 • Internete yra daugybė duombazių, kurios skelbia laisvas darbo vietas.
 • Eikite tiesiai pas darbdavį, nors jis nėra paskelbęs laisvos darbo vietos.
 • Sekite spaudą ir skaitykite laikraščius.
 • Apsilankykite įmonių/ firmų internetinėse svetainėse.
 • Pasinaudokite visais savo ryšiais.
 • Susisiekite su įdarbinimo agentūromis “vikarbyrå“. Mes esame paruošę jų sąrašą čia.
 • Apsilankykite geltonuosiuose puslapiuose gulesider.no tam, kad susirastumėte savo norimą darbo sferą ir rajoną.
 • Būkite išradingas ir pasitikėkite savo jėgomis.

Šaltinis nav.no, dinside.no, the Observer, dagbladet.no

Kiti straipsniai tema “Darbas Norvegijoje”:

Paskelbta temoje Darbas Norvegijoje | Komentavimas išjungtas įraše Darbas Norvegijoje: darbo skelbimai arba laisvos darbo vietos

Kaip Jūs galite gauti darbą Norvegijoje

Darbas Norvegijoje

Kaip susirasti darbą Norvegijoje? Kaip aš galiu įsidarbinti Norvegijoje? Ar galėtumėte pateikti daugiau informacijos apie darbą Norvegijoje? Kokia yra minimali alga Norvegijoje? Kokios yra darbo valandos Norvegijoje?

Kokios yra mano teisės Norvegijoje? – tai dažniausiai užduodami klausimai mūsų svetainės lankytojų. Į mūsų www.lietuvis.no redakciją kreipiasi daugybę lietuvių su prašymu padėti jiems susirasti darbą šioje šalyje ar padėti, iškilus problemoms, todėl mes nusprendėme pradėti straipsnių ciklą apie darbo paiešką ir jūsų teises Norvegijoje.

Žaidimo taisyklės

Visų pirma Jūs turite surasti siūlomą poziciją ir įsitikinti, ar Jūs atitinkate keliamus kalbos kriterijus siūlomam darbui. Beveik visuomet darbdaviai Norvegijoje reikalauja, kad kandidatai mokėtų norvegų kalbą, o tai gali būti didelė kliūtis daugumai lietuvių susirasti gerą darbą šalyje.

Suradę Jus sudominusį darbo skelbimą, Jums reikia įdėti nemažai pastangų. Vienas iš svarbiausių punktų yra parašyti taisyklingą darbo prašymą ir gyvenimo aprašymą CV, kuriuos Jūs siųsite potencialiam darbdaviui. Teisingai parašytas darbo prašymas ir CV didina jūsų šansus gauti norimą darbą.

– “Lietuviai nemoka savęs pristatyti. Jie yra per daug kuklūs, todėl jų darbo prašymai yra per daug bendri arba juose yra per daug nereikalingų duomenų. Pagal pateiktą darbo prašymą, galima lengvai susidaryti įspūdį, kad asmuo nepasitiki savimi, o tai yra neigiama savybė. Kuomet asmuo prašosi darbo, galioja atskiros žaidimo taisyklės. Bet tas taisykles lengva išmokti”,- sako Marius Slavinskas, kuris gyvena Norvegijoje jau 10 metų ir turi savo verslą čia.

Siųskite tik CV

Kai kada užtenka išsiųsti tik CV ir Jums nėra būtina siųsti atskiro prašymo dėl darbo

– Didelė dalis prašymų šiuo metu yra siunčiami el. paštu. Tuomet užtenka tik paminėti, kad Jūs prašote darbo ir pridėti savo CV. CV atstoja Jūsų darbo prašymą.

Tačiau darbo paieškos kursuose, organizuojamuose Valstybinės Darbo Biržos nav.no, vis dar yra mokama, kad yra priimtina siųsti trumpą darbo prašymą, kuriame Jūs turite paminėti, kodėl Jūs prašote to darbo.

– Darbo prašymas – tai Jūsų parduodama prekė, jei Jūs norite būti pakviesti į intervių. Paminėkite, ką Jūs galite pasiūlyti šiai įmonei ir bandykite pritaikyti savo darbo prašymą prie įmonės, kurioje Jūs prašote darbo, filosofijos.

– Jūsų darbo prašymas turi būti aiškus. Kai kurie norvegų darbo konsulentai sako, kad Jūs turėtumėte rašyti naują CV kiekvienam darbui. Jie taip pat pataria sudaryti sąrašą, ko iš Jūsų norima darbo skelbime ir kaip Jūs atitinkate tuos keliamus reikalavimus.

Trumpai ir aiškiai

– Jūsų darbo prašymas ir CV turi būtų trumpi ir aiškūs. Kompanijos gauna kelis šimtus prašymų dėl darbo. Todėl svarbu yra, kad jie būtų konkretūs ir gerai suformuluoti. Patartina paminėti, kuo Jūs anksčiau dirbote ir, būtų puiku, jei Jūs galetumėte pateikti, kokius rezultatus Jūs pasiekėte. Ir nepamirškite, ko iš Jūsų yra norima darbo skelbime.

– Išvenkite nesusipratimų ir įsitikinkite, kad Jūs įrašėte teisingą kompanijos pavadinimą Jūsų darbo prašyme. Atrodo kvailai, kuomet prašyme yra kitos kompanijos pavadinimas.

Skambinkite kelis kartus

– Paskambinkite prieš siunčiant prašymą dėl darbo, skambinkite pasibaigus terminui pristatyti prašymą tam, kad įsitikintumėte, kad Jūsų prašymas yra gautas ir darbdavys yra jį perskaitęs.

Didelė dalis ieškančių darbo baiminasi skambinti darbdaviui, bet juk tai yra puiki proga save pristatyti.

Darbo interviu

– Pasistenkite kuo daugiau sužinoti apie firmą, siūlančią darbą, ir apie siūlomą poziciją. Panagrinėkite savo darbo patirtį. Būkite pasiruošę papasakoti apie buvusią darbovietę bei įgytą patirtį atsižvelgiant į naujam darbui keliamus reikalavimus.

– Pasistenkite sugalvoti visus klausimus, kuriuos gali užduoti darbdavys. Surašykite atsakymus ant lapo, jei tai padėtų jums repetuojant. Atsakymai turi tiksliai atitikti darbdavio užduotą klausimą

– Interviu metu stenkitės atsipalaiduoti, jaustis laisvai, nesukaustytai. Jei jūs būsite labai geras specialistas, tačiau interviu metu į klausimus atsakinėsite tik “taip” arba “ne”, jūsų šansai gauti šį darbą tokie pat kaip laimėti “Aukso puodą”. Didelė dalis kandidatų jaudinasi prieš susitikimą su potencialiu darbdaviu. Tačiau verta žinoti, kad darbdavys taip pat jaudinasi, sutikęs naują kandidatą darbo interviu metu. “Aš kiekvieną kartą jaudinuos, kuomet priimu žmones į darbą”, – pasidalina savo patirtimi Marius Slavinskas.

– Darbo interviu metu yra labai svarbu pasitikėti savimi. Jei Jūs sėdite prieš darbdavį, tai reiškia, kad jis mano, kad Jūs esate kvalifikuotas siūlomai pozicijai.

Kokių dokumentų Jums reikia Norvegijoje

Norvegijoje Jums prireiks šių dokumentų prašant darbo:

 • “attest” arba darbo pažyma – tai dokumentas, kuris nusako, ką asmuo dirbo ir kiek laiko truko tas darbas įmonėje. Jums svarbu yra išsaugoti šią darbo pažymą, nes vėliau, prašant kito darbo arba stojant į akademinę instituciją, Jūsų būtinai paprašys šio dokumento. Šis dokumentas taip pat yra įrodymas, kad Jūs faktiškai turėjote darbą. Tokioje pažymoje darbdavys dažnai nusako, kaip Jūs atlikote darbą. O tai gali būti rekomendacijos, kurios Jums pravers vėliau.
 • “vitnemål” arba atestatas – tai gali būti brandos atestatas arba aukštesniojo išsilavinimo diplomas
 • “kursbevis” arba kursų diplomas – tai dokumentas, kuris patvirtina, kad Jūs lankėte kažkokius kursus. Norvegijoje darbdaviai dažnai teigiamai atsižvelgia į kursų diplomus, jei tai yra susiję su siūloma pozicija.

Parengta pagal nav.no, dinside.no, the Observer, dagbladet.no

Paskelbta temoje Darbas Norvegijoje | Komentavimas išjungtas įraše Kaip Jūs galite gauti darbą Norvegijoje

Paskui svajone- pagaliau esu studente!

Ir kas galejo pagalvoti, kad isvyksiu i svetima sali, kad cia sieksiu mokslo ir isikursiu ilgam..? Tik ne as ir ne mano tevai. Baigusi kolegija Lietuvoje, neisivaizdavau saves dirbancios kazkurioje vietoje, nes butent kai kazka isivaizduoji, kazko nori, to ir bandai siekti.. Negalvojau kraustytis nei i Vilniu, nei i likti savajama mieste… Vienoj konferencijoje Kaune klausiau savo specialybes asociacijos prezidentes, ar yra galimybiu stoti i universiteta baigus KOLEGIJA ir siekti daugiau. Ir aisku, ats. buvo NE. Nes kolegijos issilavinimas, deja, neatitinka lygio, reikalingo stoti i aukstaja.. O as norejau dar kazko, man neuzteko to, ka gavau… O savajam mieste ir nesinorejo likti…

Paskelbta temoje Blogas | Komentavimas išjungtas įraše Paskui svajone- pagaliau esu studente!