Taisyklės ir sąlygos

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.2. LIETUVIS.NO turinys (bet kokia LIETUVIS.NO viešai paskelbta tekstinė, vaizdinė, garsinė ir kitokio pobūdžio medžiaga) yra skirtas tik asmeniniam LIETUVIS.NO vartotojo (skaitytojo) naudojimui. LIETUVIS.NO turinys gali būti naudojamas be išankstinio LIETUVIS.NO sutikimo tik nesiekiant tiesioginių ar netiesioginių komercinių tikslų.

1.3. Bet kokia LIETUVIS.NO pateikta informacija yra skirta tik informaciniams tikslams.

1.4. LIETUVIS.NO neįsipareigoja taisyti nurodytų informacijos trūkumų ar pildyti trūkstamų duomenų, išskyrus atvejus, kai tai imperatyviai nustato Norvegijos Karalystėje galiojantys įstatymai ar kiti teisės aktai.

1.5. LIETUVIS.NO pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti ar ištrinti LIETUVIS.NO esančią informaciją.

2. AUTORIŲ TEISĖS

2.1. LIETUVIS.NO turinį sudaro autorių teisių objektai, intelektinės nuosavybės teisės objektai ir kt., įskaitant, bet neapsiribojant: straipsniai, komentarai, apžvalgos, programinė įranga, nuotraukos, video medžiaga, garsinė medžiaga (toliau vadinama Turinys). LIETUVIS.NO turi visas išimtines autorių turtines teises į Turinį, jeigu nėra nurodyta kitaip.

2.2. Be išankstinio LIETUVIS.NO sutikimo draudžiama atlikti šiuos veiksmus dėl bet kokios LIETUVIS.NO esančios medžiagos: a) atgaminti bet kokia forma ar būdu, b) išleisti, versti, c) adaptuoti, aranžuoti, inscenizuoti ar kitaip perdirbti, d) platinti kopijas, parduodant, nuomojant, teikiant panaudai ar kitaip perduodant nuosavybėn arba valdyti; e) viešai atlikti bet kokiais būdais ir priemonėmis; f) transliuoti, retransliuoti ar kitaip viešai skelbti, įskaitant padarymą viešai prieinamu kompiuterių tinklais (internete).

2.3. Bet koks ir bet kokios LIETUVIS.NO esančios medžiagos panaudojimas be išankstinio LIETUVIS.NO leidimo yra laikomas neteisėtu, išskyrus atskirai šiose Naudojimosi taisyklėse nustatytus atvejus.

2.4. Jeigu LIETUVIS.NO suteikia teisę viešai skelbti LIETUVIS.NO esančią medžiagą, joje negalimi jokie pakeitimai, nebent kiekvienu atveju būtų aiškiai nurodyta kitaip.

2.5. Jeigu LIETUVIS.NO suteikia teisę viešai skelbti LIETUVIS.NO esančią medžiagą, būtina nurodyti, kad šios medžiagos autorių turtinių teisių turėtojas yra LIETUVIS.NO ir kad šios medžiagos informacijos šaltinis yra LIETUVIS.NO, įdedant aktyvią nuorodą į lietuvis.no.

2.6. Be išankstinio rašytinio LIETUVIS.NO sutikimo draudžiama atgaminti visą šią interneto svetainę WWW.LIETUVIS.NO ar jos dalį bet kokia forma ir būdu, versti ją į kitas kalbas, adaptuoti, aranžuoti ar kitaip perdirbti. Taip pat draudžiama naudoti svetainėje esančius ženklus ar žymenis bet kuriuo Norvegijos Karalystės prekių ženklų įstatymo, Norvegijos Karalystės konkurencijos įstatymo ir kitų teisės aktų draudžiamu būdu ar forma.

2.7. LIETUVIS.NO esantys prekių ir paslaugų ženklai, kiti žymenys išimtine teise priklauso šių prekių ir paslaugų ženklų, žymenų savininkams.

3. SKELBIMAI

3.1 Skelbimų lentoje rašant naują skelbimą reikia iš pradžių užsiregistruoti LIETUVIS.NO svetainėje arba prisijungti jeigu jau esate užsiregistravę.

3.2 LIETUVIS.NO skelbimų lenta yra nemokama ir yra skirta asmeniniams skelbimams.

3.3 Skelbimuose draudžiama nurodinėti internetinių svetainių adresus reklamos tikslais arba talpinti reklamą (reklamos paslaugos portale yra mokamos). 

3.4 Skelbimų galiojimo laikas 30 dienų

3.5 Parašytą skelbimą galima redaguoti.

3.6 Vartotojas privalo jo patalpintame skelbime ištrinti pasenusią informaciją arba ją pakeisti.

3.7 Skelbimų informacija turi būti teisinga ir tiksli.

3.8 Skelbimai turi atitikti pasirinktą temą.

3.9 Tie patys skelbimai negali kartotis kelis kartus arba skirtingose temose (išskyrus kai tai yra būtina).

3.10 Skelbimuose nurodykite tikslų telefoną(-us), el. pašto adresą arba kitą kontaktinę informaciją.

3.11 Skelbimų administratorius pasilieka teisę ištrinti skelbimus, kurių turinys neatitinka portalo taisyklių, Norvegijos Karalystės įstatymų, etikos ir moralės normų.

4. ATSAKOMYBĖ

4.1. Šioje svetainėje yra nuorodų į kitų asmenų, įmonių, įstaigų ar organizacijų interneto svetaines. LIETUVIS.NO nėra atsakinga už tokių interneto svetainių turinį.

4.2. LIETUVIS.NO vartotojams (lankytojams) draudžiama:

4.2.1. platinti, skleisti informaciją, kuria:

4.2.1.1. raginama prievarta keisti Noorvegijos Karalystės konstitucinę santvarką;

4.2.1.2. skatinama kėsintis į Norvegijos Karalystės suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę;

4.2.1.3. kurstomas karas ar neapykanta, tyčiojimasis, niekinimas, kurstoma diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl lyties, seksualinės orientacijos, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų;

4.2.1.4. platinama, propaguojama ar reklamuojama pornografija, taip pat propaguojamos ir (ar) reklamuojamos seksualinės paslaugos, lytiniai iškrypimai;

4.2.1.5. propaguojami ir (ar) reklamuojami žalingi įpročiai ir narkotinės ar psichotropinės medžiagos.

4.2.1.6. pažeidžia bet kuriuos kitus Norvegijos Karalystės teisės aktus bei tarptautinius susitarimus;

4.2.1.7. pažeidžia bet kokias autorines teises, prekinius ženklus arba patentus;

4.2.2. vartoti grubias, necenzūrines frazes ir įžeidinėti bet kokia forma ar būdu;

4.2.3. talpinti nuorodą LIETUVIS.NO į tas interneto svetaines, kuriuose esanti informacija kursto prievartą, diskriminaciją ar kitą nusikalstamą veiką.

4.3. Pastebėjus draudžiamus komentarus ar skelbimus, prašome nedelsiant apie juos pranešti LIETUVIS.NO redakcijai.

4.4. LIETUVIS.NO neatsako:4.4.1. už LIETUVIS.NO nuolatinį ir nepertraukiamą veikimą. LIETUVIS.NO pasilieka teisę bet kada be išankstinio įspėjimo apriboti arba nutraukti LIETUVIS.NO ar tam tikros jos dalies veikimą;


4.4.2. už LIETUVIS.NO vartotojų komentarų, forumo įrašų ir skelbimų turinį ir pasilieka teisę juos redaguoti, kai yra pažeidžiamos šios Naudojimosi taisyklės ar teisės aktai. LIETUVIS.NO  turi teisę vienašališkai, be išankstinio įspėjimo bet kuriuo metu šalinti LIETUVIS.NO patalpintus vartotojų komentarus ar skelbimus.

4.4.3 LIETUVIS>NO gerbia lankytojų privatumą ir įsipareigoja trečiosioms šalims neperduoti lankytojų duomenų


4.4.4. Esant Norvegijos Karalystės teisės aktų pažeidimo požymiams ar teisėtiems teisėsaugos institucijų reikalavimams, LIETUVIS.NO“ perduoda visą turimą informaciją apie LIETUVIS.NO vartotoją atitinkamoms teisėsaugos institucijoms, įskaitant, bet neapsiribojant IP (angl. internet protocol) adresą.