Dokumentų legalizavimas ir tvirtinimas pažyma (Apostille)

Lietuvos Respublikoje išduotų dokumentų tvirtinimas pažyma (Apostille) – Konsulinio departamento valstybės tarnautojo atliekamas dokumente esančio parašo, pasirašiusio asmens pareigų ir antspaudo tikrumo patvirtinimas pažyma (Apostille), numatyta 1961 m. spalio 5 d. Hagos konvencijoje dėl užsienio valstybėse išduotų dokumentų legalizavimo panaikinimo (Žin., 1997, Nr. 68-1699).

Dokumento legalizavimo ar patvirtinimo pažyma (Apostille) reikia tam, kad vienos valstybės dokumentus galėtų svarstyti kitos valstybės institucijos, šie dokumentai sukeltų teisines pasekmes kitoje valstybėje, išskyrus atvejus, kai pagal Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis ar Europos Sąjungos teisės aktus dokumentų legalizuoti ar tvirtinti pažyma (Apostille) nereikia.

Pažyma (Apostille) dokumentai tvirtinami užsienio reikalų ministerijos konsuliniame departamente.

Dokumentus pateikiantis asmuo privalo su savimi turėti pasą arba asmens tapatybės kortelę bei dokumentą, kurį pageidauja tvirtinti pažyma (Apostille).

Lietuvos Respublikos ambasada Norvegijos Karalystėje gali tarpininkauti persiunčiant Jūsų dokumentus į LR užsienio reikalų ministeriją. Už dokumentų tvirtinimą pažyma (Apostille) imamas nustatyto dydžio konsulinis mokestis

Tam, kad Norvegijos Karalystėje išduoti dokumentai būtų laikomi galiojančiais užsienyje (taip pat ir Lietuvoje), jie turi būti patvirtinti pažyma (Apostille).

Norvegijoje dokumentus pažyma (Apostille) tvirtina Apskrities viršininko institucija (norv. Fylkesmannen). Apskrities viršininko institucijos kontaktus galite rasti pagal savo gyvenamąją vietą (norv. Fylke).

Legalizuojami ir tvirtinami pažyma (Apostille) šie dokumentai:

išduodami valstybės ir savivaldybių jurisdikcijai priklausančių valstybės ir savivaldybių institucijų arba valstybės ir savivaldybių pareigūnų, įskaitant ir tuos dokumentus, kuriuos išduoda prokuroras, teismo pareigūnas arba teismo sprendimus vykdantis asmuo;

administraciniai dokumentai;

notariniai aktai;

fizinių asmenų pasirašytų dokumentų oficialūs patvirtinimai: dokumentų registracijos arba jų buvimo tam tikrą dieną patvirtinimai; parašų oficialūs ir notariniai liudijimai.

Legalizuojami gali būti ir kiti dokumentai, jeigu tai neprieštarauja nacionaliniams teisės aktams.

Dokumentų tvirtinimas pažyma (Apostille) – tai dokumente esančio parašo, pasirašiusio asmens pareigų ir antspaudo tikrumo patvirtinimas pažyma (Apostille), numatyta 1961 m. spalio 5 d. Hagos konvencijoje dėl užsienio valstybėse išduotų dokumentų legalizavimo panaikinimo (Žin., 1997, Nr. 68-1699). Patvirtinimo reikia tam, kad vienoje valstybėje išduotus dokumentus galėtų svarstyti kitų valstybių Hagos konvencijos dalyvių institucijos, šie dokumentai sukeltų teisines pasekmes tose valstybėse, išskyrus atvejus, kai pagal Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis ar Europos Sąjungos teisės aktus dokumentas yra atleistas nuo tvirtinimo pažyma (Apostille).

Legalizuojant ar tvirtinant pažyma (Apostille) dokumentą patvirtinama, kad tas dokumentas yra išduotas valstybės kompetentingos institucijos ar pareigūno ir yra oficialus toje valstybėje. Dokumentų oficialumas, kaip esminė legalizuojamo ar tvirtinamo pažyma (Apostille) dokumento savybė, yra nustatyta Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl dokumentų legalizavimo ir tvirtinimo pažyma (Apostille) tvarkos aprašo patvirtinimo“. Dėl atskirose valstybėse naudojamų dokumentų įvairovės atsiranda poreikis, kad valstybė užtikrintų užsienio šalyje teikiamo dokumento oficialumą. Tai užtikrinama atliekant legalizavimo ar tvirtinimo pažyma (Apostille) procedūrą.

NB! Pažyma (Apostille) patvirtina dokumente esančio parašo, pasirašiusio asmens pareigų ir antspaudo tikrumą, tačiau negarantuoja dokumento turinio tikrumo.

Įrašas paskelbtas temoje Konsulinė informacija. Išsisaugokite pastovią nuorodą.