Studijų Norvegijoje finansavimo galimybės

Studijos Norvegijos aukštosiose mokyklose paprastai yra nemokamos. Tačiau, studijų mokestis gali būti taikomas tam tikroms profesinio mokymo programoms, aukštesnės pakopos ar kitoms specialios paskirties studijoms bei studijoms kai kuriose privačiose institucijose.

Stipendijos traptautiniams studentams, padengiančios pragyvenimo šalyje išlaidas, suteikiamos tik dalyvaujant specialiose stipendijų programose (pvz. „Quota“ programoje). Studentai, kurie finansuoja studijas Norvegijoje savomis lėšomis, turi dokumentais įrodyti, kad vieniems amademiniams metams jie disponuoja min. 80.000 kr (kas yra apytikriai 10.000 EUR).

Finansinė Valstybės švietimo paskolų fondo (norv. ir toliau šiame tekste: Lånekassen) studijų parama, visų pirma, yra nukreipta į Norvegijos piliečius, tačiau tam tikros grupės užsieniečių taip pat gali būti kvalifikuojamos finansinei Lånekassen paramai studijoms iš gauti. Šioms grupėms priklauso:

Skandinavijos šalių piliečiai
EEB šalių piliečiai (pastarajai grupei priklauso ir Lietuvos piliečiai)
Centrinės ir Rytų Europos šalių piliečiai, taip pat piliečiai iš besivystančių šalių
Politiniai pabėgėliai bei asmenys, kuriems yra suteiktas teisė gyventi šalyje dėl humanitarinių priežasčių
Emigrantai

Asmenys ketinantys studijuoti ar jau studijuojantys Norvegijoje gali ieškoti ir kitokios nei valstybinė finansinės studijų paramos iš įvairių privačių fondų ir programų. Išsamesnės informacijos apie tai galite rasti tokiuose interniatinetiniuose tinklalapiuose kaip: Ung.no, Europortalas, Norvegijos tyrimų tarnyba, bei kiti.

Lånekassen keliamos sąlygos EEA šalių piliečiams

Piliečiams iš EEA šalių (kurių tarpe yra ir Lietuvos Respublikos piliečiai) yra keliamos kelios sąlygos finansinei paramai iš Lånekassen gauti. Asmuo turi būti atvykęs į Norvegiją dirbti ir bei turėti darbą Norvegijoje. Asmuo turi turėti galiojantį darbuotojo gyvenimo leidimą. Tai pat turi egzistuoti profesinis ryšys tarp siekiamo išsilavinimo ir dirbamo darbo. Asmuo, kuris yra susituokes su EEB piliečio ar yra EEB piliečio vaikas bei gyvena Norvegijoje, taip pat turi teisę į finansinę Lånekassen paramą.

Jei asmuo atitinka aukščiau išvardintus reikalavimus bei yra išgyvenęs Norvegijoje dvejus iš paskutinių penkerių metų, tuomet jis taip pat gali turėti teisę į finansinę paramą studijoms užsienyje.
Asmuo, kuris ketina prašyti finansinės Lånekassen paramos, turi būti priimtas studijuoti į kurią nors aukštesnės pakopos Norvegijos švietimo instituciją bei turėti galiojantį gyvenimo šalyje leidimą. Aukštesnės pakopos švietimo institucijomis laikomos švietimo institucijos teikiančios išsilavinimą universiteto, aukštosios ar aukštesniosios mokyklos lygyje.

Tačiau egzistuoja ir kitos švietimo institucijos nepriklausančios anksčiau minėtoms, tačiau turinčios specialią teisę į finansinę valstybės paramą. Tokiomis gali būti apskričių kolegijos, IT mokyklos, techninės neakivaizdinės mokyklos ir pan. Studentai ar moksleiviai, besimokantys šiose institucijose taip pat gali turėti teisę į tokio pat dydžio finansinę kaip ir studentai studijuojantys aukštenės pakopos švietimo institucijose.

Finansinės Lånekassen paramos struktūra ir dydis

Finansinė Lånekassen parama susideda iš paskolos ir stipendijos, kurios padengia studijų Norvegijoje išlaidas. Asmuo, gavęs finansinę paramą iš Lånekassen, privalo atmokėti atgal tiktai tą paramos dalį, kurią sudaro paskola (tos paramos dalies, kuria sudaro stupendija – atmokėti atgal nereikia).

Kiekvienas studentas iš Lånekassen gali gauti iki 81 400 kr. vieneriems akademiniams metams (dešimčiai mėnesių). Pradžioje visa paramos suma yra suteikiama kaip paskola. Jei asmuo negyvena kartu su savo tėvais, iki 40 proc. visos sumos yra vėliau gali būti paverčiama į stipendiją. Jei asmuo nori gauti maksimaliai įmanomą finansinę paramą, jis/ji privalo:

Išlaikyti visus egzaminus
Uždirbti mažiau nei 113 027 kr. per kiekvienus studijų metus (2006 m. duomenimis)
Neturėti turto daugiau kaip už 223 600 (2006 m. duomenimis)

Finansinė parama išlieka kaip paskola, jei asmuo gyvena su tėvais nors jis/ji ir išlaiko visus egzaminus.

Jei asmuo turi vaikų, kurie gyvena kartu Norvegijoje su galiojančiais gyvenimo leidimais, galima didesnė parama. Jei asmuo studijų metu dirba, paramos dydis gali būti sumažintas.

Papildoma paskola iš Lånekassen studijų mokesčiams padengti

Studijuojantis asmuo taip pat gali gauti papildomą paskolą skirtą mokesčiams už studijas padengti. Papildomos paskolos dydis yra iki 50 000 kr. vieneriems metams. Jei mokestis už studijas viršija šią sumą, asmuo pats turi padengti perviršį.

Studijų paskolos atmokėjimas Lånekassen

Studijų paskola pradedama atmokinėti baigus studijas (šešerius mėnesius po to, kai pradedami skaičiuoti paskolos procentai). Paprastai Lånekassen paskola išmokinėjama keturis kartus per metus: vasario 15 d., gegužės 15 d., rugpjūčio 15 d., lapkričio 15 d. Paskolos išmokinėjimo terminas priklauso nuo paskolos dydžio. Tačiau paskolos, kuri yra didesnė 197 000 kr. išmokinėjamo terminas yra 20 metų.

Prašymų formos

Prašymų formą B galima parsisiųsti iš Blanketter og brosjyrer

Pastaba: NLJS neprisiima jokių įsipareigojimų dėl informacijos pateikiamos šiame puslapyje. Visa išsami informacija norvegų ir anglų kalbomis yra pateikiama Lånekassen web puslapyje.

Kitos naudingos nuorodos:

Mokslo portalas (norvegų kalba): Uttdanning.no
Informacinis tinklalapis apie studijų galimybes Norvegijoje: Study in Norway

Informacija paruošė Edgaras Žalnieriukynas

Informacija paimta iš jaunas.org

Papildymai:

Valstybinė švietimo paskola ne 80 000 kr, o 85 000 – 2008/2009 studijų metais.

Uždirbti papildomai galima 122 247 kr 2008m., gaunant valstybinę paskolą.

Papildomos paskolos dydis yra 52 160 kr./2008m

Neturėti turto ne daugiau nei 241 840 kr.

Paskola, kuri yra didesnė nei 205 000 kr., išmokėjimo terminas 20 metų.

Įrašas paskelbtas temoje Mokslas ir studijos Norvegijoje. Išsisaugokite pastovią nuorodą.