• Konsulinė informacija

    Paso išdavimas ar keitimas

    Prašymus išduoti ar pakeisti pasą per LR ambasadą Norvegijoje gali pateikti LR piliečiai, nuolat gyvenantys Norvegijos Karalystėje, kurie teisės aktų nustatyta tvarka deklaravo išvykimą iš Lietuvos (žr. Gyvenamosios vietos deklaravimas). Jei deklaruoti išvykimo iš Lietuvos nepageidaujama, dokumentai pasui išduoti ar pakeisti turi būti pateikiami migracijos įstaigai Lietuvoje. DOKUMENTAI, PATEIKIAMI LR PASUI IŠDUOTI AR PAKEISTI Prašymas išduoti (pakeisti) pasą gaunamas ir pildomas ambasadoje. Prašymo negalima perlenkti. Laukus būtina pildyti DIDŽIOSIOMIS LIETUVIŠKO RAIDYNO raidėmis. Grafoje “Piliečio parašas” pasirašoma tik LR konsulinio pareigūno akivaizdoje, juodos spalvos rašikliu, parašas turi tilpti į geltoną rėmelį. Asmuo, kuriam sukako 14 metų, pasirašo pats. Prašyme reikia nurodyti tik gyvenamąją vietą užsienyje, t.y. prašymo 7a skiltis nepildoma. Prašymą…