Civilinė metrikacija

Sudariusiems santuokas užsienyje 

Sudarę santuokas užsienyje, LR piliečiai privalo civilinės būklės pokyčius apskaityti Civilinės metrikacijos įstaigoje Lietuvoje. Norint tai atlikti per ambasadą, būtina pateikti šiuos dokumentus:

1. Sutuoktinių pasus (kopijų padarymui)

2. Santuokos apskaitymo anketą (pildoma ambasadoje, pasirašo vienas iš sutuoktinių, LR pilietis)

3. Legalizuotą ir išverstą į lietuvių kalbą santuokos liudijimą (Norvegijoje išduotus dokumentus Apostille spaudu legalizuoja apskrities valdytojo įstaiga (Fylkesmannen))

4. Sutuoktinių gimimo liudijimus ar notariškai tvirtintas jų kopijos. Užsienio šalies išduotas gimimo liudijimas turi būti legalizuotas Apostille ir išverstas į lietuvių kalbą.

5. Ištuokos liudijimą, jei santuoka sudaroma nebe pirmą kartą. Užsienio šalies išduotas ištuokos liudijimas turi būti legalizuotas Apostille iš išverstas į lietuvių kalbą.

Konsulinis mokestis už santuokos liudijimo išdavimą – 40 NOK

Užsienyje gimusių vaikų įtraukimas į apskaitą Lietuvoje

Visų Lietuvos Respublikos piliečio vaikų gimimą tėvai privalo įtraukti i apskaitą Lietuvoje, deklaruotos gyvenamosios vietos Lietuvoje civilinės metrikacijos įstaigoje. Tuo atveju, kai piliečiai deklaravę išvykimą iš Lietuvos, dokumentai pateikiami LR ambasadoje Osle.

Dokumentus pateikia vienas iš tėvų, LR pilietis, atvykęs į LR ambasadą Osle asmeniškai. Kartu su prašymu pateikiami šie dokumentai
Abiejų tėvų pasai (kopijų padarymui)Jei vaiko tėvai yra susituokę, Lietuvoje išduotą santuokos liudijimą (jei santuoka nėra apskaityta Lietuvoje, reikalinga pateikti dokumentus santuokai apskaityti, žr. Sudariusiems santuokas užsienyje)Norvegijos Gyventojų registro (norv. Folkeregistre) išduotą gimimo liudijimą, patvirtintą Apostille ir išverstą į lietuvių kalbą (Norvegijoje išduotus dokumentus Apostille spaudu legalizuoja Apskrities valdytojo įstaiga (norv. Fylkesmannen).

Konsulinis mokestis už vaiko gimimo įregistravimą ir gimimo liudijomo išdavimą – 40 NOK.

Įrašas paskelbtas temoje Konsulinė informacija. Išsisaugokite pastovią nuorodą.