Asmens grįžimo pažymėjimai

Asmens grįžimo pažymėjimas (toliau – AGP) – dokumentas išduodamas grįžimui į Lietuvą tuomet, kai Norvegijoje esantis Lietuvos Respublikos pilietis (-ė):

  • Praranda pasą ir/ar asmens tapatybės kortelę;
  • Pasas ir/ar asmens tapatybės kortelė tampa netinkamais naudotis;
  • Pasibaigia paso ir/ar asmens tapatybės kortelės galiojimo laikas;
  • Gimus kūdikiui, kurio abu tėvai yra Lietuvos Respublikos piliečiai (išimties tvarka).

Jeigu Norvegijoje esantis pilietis turi išsaugojęs vieną iš aukščiau minėtų galiojančių dokumentų, į ambasadą dėl AGP išdavimo kreiptis nereikia.

AGP išduodamas tik grįžimui į Lietuvos Respubliką. Tęsti kelionės su šiuo dokumentu ir vykti į kitas valstybes negalima.

AGP gali būti išduotas:

  • Lietuvos Respublikos piliečiui;
  • Užsienio valstybės piliečiui, turinčiam Lietuvos Respublikos užsieniečio pasą;
  • Asmeniui be pilietybės, turinčiam leidimą laikinai apsigyventi Lietuvos Respublikoje ar leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje.

Kreipiantis dėl AGP išdavimo, LR ambasados Norvegijos Karalystėje konsuliniam skyriui būtina pateikti:

1. Užpildytą nustatytos formos prašymą išduoti AGP; Atsisiųsti prašymo formą
2. Dvi 35 x 45 mm spalvotas nuotraukas (paso standarto);
3. Pažymą iš policijos įstaigos, patvirtinančią, kad policijai buvo pranešta dėl dokumento praradimo. Norvegijoje tokia pažyma vadinasi “Melding om tapt pass / Declaration about lost passport”;
4. Kitus asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus (jei turima).

5. Gimus kūdikiui, kurio abu tėvai yra Lietuvos Respublikos piliečiai, išimties tvarka gali būti išduotas AGP. Tokiu atveju papildomai pateikiama:

5.1. Norvegijos institucijų išduotas gimimo liudijimas, kuriame turi būti nurodytas kūdikio vardas, pavardė, gimimo data, tėvų vardai, pavardės. Norvegiškai šis dokumentas vadinasi “Fødselsattest”. Jis išduodamas Gyventojų registro įstaigoje (norv. Folkeregistre)
5.2. Norvegijos institucijų išduotą pažymą apie vaiko neįgytą Norvegijos pilietybę. Šią pažymą išduoda taip pat Norvegijos gyventojų registras. Norvegiškai pažyma vadinasi “Utskrift av opplysninger registrert i det sentrale folkeregister”.
5.3. Abiejų tėvų Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinantys dokumentai, pasai arba ATK
5.4. Tėvų santuokos liudijimas (jei susituokę).

N.B. Tėvai pateikdami dokumentus dėl AGP išdavimo Norvegijoje gimusiam kūdikiui arba atsiimdami išduotą AGP, atvyksta į ambasadą kartu su kūdikiu.

Norvegijoje išduoti dokumentai – gimimo liudijimas ir pažyma apie neįgytą Norvegijos pilietybę Lietuvos institucijoms turi būti pateikiami legalizuoti, t.y. patvirtinti Apostille ir išversti į lietuvių kalbą.

Dokumentai AGP gauti pateikiami ir AGP atsiimamas asmeniškai.

Sprendimas dėl pažymėjimo išdavimo priimamas ir pažymėjimas išduodamas asmeniui ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos.

AGP išduodamas konsulinio skyriaus darbo dienomis. Dokumento galiojimo laikas nustatomas atsižvelgus į realią grįžimo kelionės trukmę. Į AGP įrašytas dokumento galiojimo laikas nepratęsiamas.

Konsulinis mokestis už AGP išdavimą – 40 NOK.

Įrašas paskelbtas temoje Konsulinė informacija. Išsisaugokite pastovią nuorodą.