Svarbu apie darbą ir mokesčius Norvegijoje!

Primename, kad PRIVALOTE pasirašyti darbo sutartį (arbeidsavtale) su darbdaviu. Sutarties kopiją laikykite pas save. Visi papildomi susitarimai su darbdaviu turi būti sudaromi RAŠTU.

Dirbant svarbu turėti šiuos dokumentus:

darbo sutartį (arbeidsavtale)
darbo leidimą (oppholds- og arbeidstillatelse)
dirbantiems staybose – identifikacinę kortelę (ID-kort) (skaitykite papildomą infomaciją)
mokesčių kortelę (skattekort)
kas mėnesį – algos lapelį (lønnslipp) kur nurodama kiek per mėnesį Jums mokama ir kiek mokesčių sumokėta.
Kas metai – paprastai balandžio mėnesį – gauti iš darbdavio pajamų deklaraciją (lønns- og trekkoppgave), kur nurodyta kiek algos pereitais metais gavote ir kokie mokesčiai nuo jos sumokėti.

Iškilus konfliktui su darbdaviu, kreipkitės į darbo inspekciją (arbeidstilsynet)

www.arbeidstilsynet.no .

Apie kitus iškilusius neaiškumus galite gauti infomaciją Paslaugų užsieniečiams centre Service senteret for utlendinger www.sua.no (skaitykite papildomą informaciją lietuviškai).

Mokesčiai

Paslaugų centre dirba mokesčių tarnybos darbuotojai, todėl čia galite gauti infomaciją apie mokesčius (t.p. lietuvių kalba).

Jei gavote laišką iš mokesčių inspekcijos (skattekontoret) ar antstolių tarnybos (kemnerkontoret), nedelsdami ateikite į Paslaugų centrą išsiaiškinti, jei nesuprantate kas ten parašyta. Jei mokesčiai priskaičiuoti neteisingai, bet Jūs per nustatytą laikotarpį nesikreipiate ir nepateikiate kitos informacijos, mokesčių tarnybos nustayti mokesčiai ĮSITEISĖS ir jų apskųsti bus nebegalima.

Įrašas paskelbtas temoje Mokesčiai Norvegijoje. Išsisaugokite pastovią nuorodą.