• Mokesčiai Norvegijoje

  Mokesčių mokėjimo metas Norvegijoje

  Norvegijos mokesčių inspekcija jau yra paruošusi metines mokesčių deklaracijas, kurias jūs turėtumėte, jei dar negavote, gauti netrukus paštu. Tačiau jau nuo kovo 23 d. jūs galite rasti savo metinę mokesčių deklaraciją internete.  Deklaracija apie gautas pajamas ir sumokėtus mokesčius (selvangivelse) yra paruošiama kiekvienų metų pradžioje. Jūs paštu kovo / balandžio mėnesį turite iš Mokesčių inspekcijos gauti jau užpildytą šios pažymos blanką, nes mokesčių inspekcija iš darbdavio gauna visus duomenis apie Jums išmokėtą algą ir sumokėtus mokesčius. Jei Jums šios pažymos neatsiųstų, kreipkitės į Mokesčių tarnybą pagal gyvenamąją vietą. Tai labai svarbus dokumentas, ir Jūs privalote jį turėti, norėdami kontroliuoti ar mokate mokesčiu Norvegijos valstybei. Gavę jį, turite patikrinti, ar pažyma užpildyta teisingai, su…

 • Mokesčiai Norvegijoje

  Nauja Norvegijos mokesčių tarnybos internetinė svetainė

  Jau veikia Norvegijos mokesčių tarnybos naujoji tarptautinė interneto svetainė taxnorway.no Taxnorway.no yra svetainė apie darbą ir mokesčius Norvegijoje, skirta užsienio darbuotojams, darbdaviams, verslininkams, o taip pat Norvegijos darbdaviams, samdantiems darbuotojus iš užsienio. Naujojoje svetainėje lengva rasti informaciją apie teises ir pareigas, susijusias su darbu ir mokesčiais Norvegijoje. Svetainėje taxnorway.no informacija pateikiama norvegų, anglų ir lenkų kalbomis.

 • Mokesčiai Norvegijoje

  Dokumentų svarba Norvegijoje

  Dabartiniu metu padaugėjo atvejų, jog žmonės kreipiasi pagalbos jei darbdavys jiems nemokėjo algos ar išskaičiavo mokesčius, tačiau jų į valstybės iždą nesumokėjo. Raginimai mokėti mokesčius ateina asmeniui net į Lietuvą, nors jis yra įsitikinęs, kad mokesčius mokėjo darbdavys.  Paprašius parodyti tai tvirtinančius dokumentus, žmogus teigia, jog jokiu dokumentų neturi, juos, esą, pas save laiko darbdavys. Taip pat valstybinėms Norvegijoms intitucijoms  mūsų tautiečiai dažnai nurodo savo dabdavio ar darbovietės adresą, ir visi svarbūs laiškai  keliauja ten. Tokiu būdu asmuo praranda galimybę pats kontroliuoti savo darbinę situaciją. Jei įvyksta konfliktas su darbdaviu, visi svarbiausi darbinius santykius įrodantys dokumentai lieka jo rankose. Žmogui, negalinčiam parodyti reikiamų dokumentų, padėti yra beveik neįmanoma. Nors Norvegija…

 • Mokesčiai Norvegijoje

  Metinė mokesčių deklaracija (selvangivelsen) jau pašte

  Šiomis dienomis vyksta 2008 meų mokesčių deklaracijos siuntimas paštu. Mokesčių institucijos (Skatteetaten) ir jų darbuotojai jau yra pasirengę padėti mokesčių mokėtojams atsakyti į jų klausimus apie mokesčius ir elektroninės paraiškos pildymą. Deklaracijos siuntimas prasidėjo maždaug nuo kovo 16 d., todėl visi mokesčių mokėtojai negaus mokesčių deklaracijos tuo pačiu metu. Mokesčio grąžinimo deklaracija yra užpildyta iš anksto pagal duomenis, kuriuos turi Mokesčių inspekciją apie kiekvieną asmenį atskirai. Tačiau svarbu, kad šie duomenys būtų tikrinami. Tai kiekvieno mokesčių mokėtojo pareiga, kuris yra pats atsakingas, kad mokesčių deklaracijos forma yra teisingai užpildyta. Pakeitimus galima lengvai įvesti, prisijungus prie www.skatteetaten.no ir sekant instrukcijas. Elektroninis deklaracijos pristatymas ir pakeitimas bus leidžiamas nuo kovo mėn. 24…

 • Mokesčiai Norvegijoje

  Mokesčių mokėjimo metas

  Mokesčių tarnyba informuoja, kad visų Norvegijos gyventojų pajamų deklaracijos jau paruoštos ir kovo pabaigoje bus išsiųstos mokesčių mokėtojams. Jūsų dėmesiui – pagrindiniai dalykai, kuriuos apie mokesčius turi žinoti visi dirbantys Norvegijoje. Mokesčių kortelė (skattekort). Dirbdami Norvegijoje, turite mokėti mokesčius nuo visų pajamų, kurias gaunate Norvegijoje. Jų atskaičiavimui privalote gauti mokesčių kortelę (skattekort). Ją gausite paslaugų centre darbuotojams iš užsienio Osle arba mokesčių tarnyboje (skatteetaten) Jūsų gyvenamojoje vietoje. Norint gauti mokesčių kortelę, jūs turite užpildyti paraišką jai gauti, nurodydami preliminarias pajamas (tiek, kiek tikitės gauti) ir kiek laiko ketinate dirbti Norvegijoje. Pagal tai Jums bus nustatytas mokesčių procentas. Kortelės viršutinę dalį (del 1) turite nuplėšti ir atiduoti pagrindiniam darbdaviui (hovedarbeidsgiver), antra…

 • Mokesčiai Norvegijoje

  Svarbu apie darbą ir mokesčius Norvegijoje!

  Primename, kad PRIVALOTE pasirašyti darbo sutartį (arbeidsavtale) su darbdaviu. Sutarties kopiją laikykite pas save. Visi papildomi susitarimai su darbdaviu turi būti sudaromi RAŠTU. Dirbant svarbu turėti šiuos dokumentus: darbo sutartį (arbeidsavtale) darbo leidimą (oppholds- og arbeidstillatelse) dirbantiems staybose – identifikacinę kortelę (ID-kort) (skaitykite papildomą infomaciją) mokesčių kortelę (skattekort) kas mėnesį – algos lapelį (lønnslipp) kur nurodama kiek per mėnesį Jums mokama ir kiek mokesčių sumokėta. Kas metai – paprastai balandžio mėnesį – gauti iš darbdavio pajamų deklaraciją (lønns- og trekkoppgave), kur nurodyta kiek algos pereitais metais gavote ir kokie mokesčiai nuo jos sumokėti. Iškilus konfliktui su darbdaviu, kreipkitės į darbo inspekciją (arbeidstilsynet) www.arbeidstilsynet.no . Apie kitus iškilusius neaiškumus galite gauti…

 • Mokesčiai Norvegijoje

  Kokius mokesčius Jums teks mokėti Norvegijoje

  Mokesčių sistema Norvegijoje Skirtingai nei Lietuvoje, Norvegijoje nėra fiksuoto gyventojų pajamų mokesčio procento. Mokesčių dydis priklauso nuo daugelio faktorių: gaunamo atlyginimo, darbo trukmės, dirbančiojo šeimos sudėties ir kt. Visos šios sąlygos ir tikslios sumos yra numatytos mokesčių lentelėse, kurias Norvegijos mokesčių departamento skyriai individualiai paskiria kiekvienam darbuotojui. Norvegijoje galioja tiesioginiai ir netiesioginiai mokesčiai. Pajamų mokestis (mokestis už gautas pajamas) ir turto mokestis (mokestis už nekilnojamąjį turtą, automobilį, indėlius banke) yra tiesiogiai mokesčiai. Mokesčiai mokami ir vietos, ir šalies vyriausybinėms institucijoms, ir socialinio draudimo mokesčiai (folketrygden). Svarbiausi netiesioginiai mokesčiai yra pridėtinės vertės mokestis (merverdiavgift) – 25 proc. prekių ir paslaugų kainos. Taikoma baudžiamoji atsakomybė vengiant mokėti pridėtinės vertės mokestį. Jei gyvenate…

 • Mokesčiai Norvegijoje

  Kokius mokesčius Jums teks mokėti Norvegijoje

  Skirtingai nei Lietuvoje, Norvegijoje nėra fiksuoto gyventojų pajamų mokesčio procento. Mokesčių dydis priklauso nuo daugelio faktorių: gaunamo atlyginimo, darbo trukmės, dirbančiojo šeimos sudėties ir kt. Visos šios sąlygos ir tikslios sumos yra numatytos mokesčių lentelėse, kurias Norvegijos mokesčių departamento skyriai individualiai paskiria kiekvienam darbuotojui. Norvegijoje galioja tiesioginiai ir netiesioginiai mokesčiai. Pajamų mokestis (mokestis už gautas pajamas) ir turto mokestis (mokestis už nekilnojamąjį turtą, automobilį, indėlius banke) yra tiesiogiai mokesčiai. Mokesčiai mokami ir vietos, ir šalies vyriausybinėms institucijoms, ir socialinio draudimo mokesčiai (folketrygden). Svarbiausi netiesioginiai mokesčiai yra pridėtinės vertės mokestis (merverdiavgift) – 25 proc. prekių ir paslaugų kainos. Taikoma baudžiamoji atsakomybė vengiant mokėti pridėtinės vertės mokestį. Jei gyvenate Norvegijoje mažiau nei…

 • Mokesčiai Norvegijoje

  Sausio mėnesį lietuviai moka 50% mokesčiams?

  www.lietuvis.no žiniomis nemažai lietuvių, kurie dirba Norvegijoje, sausio mėnesį tenka sumokėti 50% mokesčių nuo savo algos. Mūsų žurnalistai pasidomėję šiuo klausimu, sužinojo, kad ne visi lietuviai žino Norvegijos mokesčių sistemą. Pagal Norvegijos įstatymus darbdavys privalo nuskaičiuoti mokesčius prieš išmokėdamas atlyginimą ir jei asmuo, laiku nepateikia savo darbdaviui naujos mokesčių kortelės, iš jo algos yra išskaičiuojama 50 % mokesčiams nuo jo algos. Kiekvienais metais reikia naujos mokesčių kortelės (skattekort) Kiekvienais metais Norvegijoje gyvenantys ir dirbantys asmenys turi gauti naują mokesčių kortelę (skattekort). Norvegijos piliečiams ir nuolatinį gyvenimo leidimą turintys asmenys kiekvienų metų pabaigoje gauna naujas mokesčių korteles paštu. www.lietuvis.no žiniomis lietuviai, kurie turi laikiną darbo ir gyvenimo leidimą arba negauna mokesčių…