Atostogos Norvegijoje: Kiek ilgai Jūs galite atostogauti dirbant Norvegijoje?

Visi Norvegijoje dirbantys asmenys turi teisę į keturių savaičių ir vienos dienos atostogas kiekvienais kalendoriniais metais.

Vasaros metu (nuo birželio 1 d iki rugsėjo 30) Jūs turite teisę turėti nepertraukiamas trijų savaičių ( 18 darbo dienų) atostogas nepriklausomai nuo etato procento dydžio.

Sekmadieniai ir kitos švenčių dienos nėra skaičiuojamos kaip darbo dienos.

Galioja ir dirbantiems nepilną etatą

Jei dirbate nepilną etatą ir nusprendėte išeiti atostogojų vienai savaitei,Jums ši savaitė bus skaičiuojama kaip savaitė nepriklausomai nuo to, kad Jūs dirbate tik kelias dienas per savaitę.

Jūs negalite pratęsti savo atostogų laiko be darbdavio sutikimo, grindžiant tuo, kad Jūs imate atostogas tomis savaitės dienomos, kuomet Jūs paprastai dirbtumėte.

«Penktoji atostogų savaitė»

2000 metais buvo įvesta „penktoji atostogų savaitė“: visi asmenys, dirbantyus pagal tarifinį susitarimą gauna papildomą savaitę atostogoms . Prie šios naujovės vėliau prisijungė ir kitos įmonės, kurios nėra įvedusios tarifinio susitarimo.

Jei Jums virš 60

Norvegijoje galioja ypatingos taisyklės asmenims, kurie yra virš 60. Jie turi teisę turėti dar vieną papildomą savaitę atostogoms, kurios yra vadinamos „Grodagen”. Pagal šią taisyklę darbuotojas pats gali nuspręsti, kada jis norėtų išeiti papildomoms atostogoms, tačiau jis privalo perspėti savo darbdavį apie tai prieš 2 savaites.

Visi privalo atostogauti

Jūsų darbdavys privalo pasirūpinti, kad Jūs išeitumėte atostogų, išskyrus tuos atvejus, kuomet Jūs neturite užsidirbęs pakankamai pinigų atostogoms kaip pvz. studentai, kurie yra ką tik baigę savo studijas.

Naujas darbas ir atostogos

Jei Jūs pradėjote naujame darbe vėliausiai rugsėjo 30 dieną, galite reikalauti išeiti atostogų iki metų pabaigos.

Jei Jūs įsidarbinote vėliausiai rugpjūčio 15 d., galite turėti nepertraukiamas trijų savaičių atostogas.

Tačiau šios nuostatos galioja tik tuomet, jei Jūs nebuvo išėjęs atostogų pas ankstesnį darbdavį tais pačiais metais.

Atostogos – susitarimas tarp darbininko ir jo darbdavio

Atostogų laikas ir ilgis yra sutariamas tarp darbininko ir jo darbdavio. Tai reiškia, kad Jūs turite iš anksto pateikti prašymą darbdaviui apie tai, kada Jūs norite išeiti atostogoms. Daugumoje darboviečių Norvegijoje yra sudaromas išankstinis atostogų sąrašas (feriesliste). Jūs turėtumėte žinoti, kad, jei iškyla nesutarimai dėl atostogų, darbdavys turi teisę nuspręsti, kada Jus išleisti atostogoms.

Susitarimas dėl atostogų priklauso nuo kiekvienos įmonės darbo pobūdžio. Didelė dalis gamintojų Norvegijoje pristabdo savo veiklą trijų – keturių savaičių vasaros atostogoms ir išleidžia savo įmonės darbuotojus atostogoms vienu metu. Kitos įmonės pasirūpina, kad darbovietėje visuomet būtų žmonių tam, kad nenutrūktų gamyba.

“Ferieloven” skelbia, kad ir darbdavys ir darbuotojas privalo būti lankstūs iškilus problemai. Norvegijoje kai kurios įmonės sudaro papildomus susitarimus raštu dėl atostogų tam, kad būtų išvengta nesusipratimų.

Nepanaudotos atostogos

Jūs galite susitarti perkelti atostogas (ne daugiau nei dvi savaites) ateinantiems metams. Taip pat galima susitarti raštu dėl atostogų ”avansu” forskuddsferie

Jei Jūs dėl ligos nebuvote išėjęs atostogų, tuomet galite reikalauti, kad jūsų atostogos (iki 12 dienų) būtų perkeltos ateinantiems metams. Jūs taip pat privalote žinoti, kad galite prarasti nepanaudotas atostogas, jei, pasibaigus metams, nebūsite susitaręs su savo darbdaviu dėl šių perkelimo ateinantiems metams.

Įrašas paskelbtas temoje Darbas Norvegijoje. Išsisaugokite pastovią nuorodą.