• Darbas Norvegijoje

  Seminaro apie gyvenimą ir darbą Norvegijoje garso įrašas

  Sausio 18 d, vyko nemokamas seminaras apie gyvenimą ir darbą Norvegijoje. Seminare dalyvavo Norvegijos lietuviai ir kiti asmenys, kurie buvo prisijungę per skype. Apačioje Jūs rasite šios konferencijos įrašą.  Primename, kad ši informacija yra tik rekomendacinio pobūdžio, todėl lietuvis.no neatsako už galimą informacijos  netikrumą ar pasenusią informaciją. Mes visuomet prašome jūsų kreiptis į atitinkamas Norvegijos valdžios institucijas dėl naujausios ir išsamesnės informacijos jums rūpima tema. Savo pastabas ir komentarus prašome palikti apačioje komentarų vietoje, o, jei turite klausimu, naudokitės mūsų forumu. Jūs taip pat informaciją apie Norvegiją galite rasti skiltyje „Verta žinoti Norvegijoje“.

 • boss
  Darbas Norvegijoje

  Jei darbdavys nemoka algos

  Įprasta istorija – turite darbo kontraktą Norvegijoje, o darbdavys sako: „Darbo neturiu, važiuok namo“, nors kontraktas tebegalioja ir darbo santykiai nėra nutraukti. Besikreipiančių į Darbo inpekciją dėl tokios situacijos dabar ypač pagausėjo. Jūsų dėmesiui – paaiškinimas ką apie tokius atvejus sako įstatymai. Norvegijoje darbo santykius tarp darbdavio ir darbuotojo reglamentuoja Darbo kodeksas. Pagal šį įstatyma, darbdavys, pasirašo su darbuotoju kontraktą ir nurodo ten, kiek valandu šis per dieną / savaitę dirbs. Darbdavys privalo darbuotoją aprūpinti darbu pagal kontraktą. Jei darbdavys neturi pakankamai darbo, jis gali darbuotoją išleisti į priverstines neapmokamas atostogas (permittering)- apie tai turi buti parašytas rastas – arba atleisti iš darbo (oppsigelse), tai taip pat turi būti parašyta…

 • kontora
  Darbas Norvegijoje

  Keičiasi bedarbio pašalpų mokėjimo tvarka

  Nuo gegužės 1d. Norvegijoje keičiasi bedarbio pašalpos mokėjimo tvarka. Nuo šiol darbo imigrantai iš vadinamųjų naujųjų ES šalių narių bus traktuojami taip pat kaip ir visi kiti ES šalių darbo imigrantai. Ši tvarka nuo gegužės 1d galios Lietuvos, o taip pat Estijos, Latvijos, Lenkijos, Slovakijos, Slovėnijos, Čekijos ir Vengrijos piliečiams. Tai reiškia, kad nuo šios šiol bedarbio pašalpa bus mokama, kaip ir visiems ES piliečiams, kai asmuo yra turėjęs įteisintus darbo santykius bei mokėti mokesčius Norvegijoje ne trumpiau nei 8 savaites. Šis darbo stažas turėjo prasidėti per 12 pirmąųjų savaičių nuo atvykimo į Norvegiją bei nuo tada tęstis per ne trumpesnį nei 12 savaičių laikotarpį. Asmuo taip pat turi atitikti…

 • daktaras
  Darbas Norvegijoje

  Jei neišmokama alga susirgus

  Būna atvejų, kai darbuotojus susirgus ir pateikus nedarbingumo pažymą (sykemelding) darbdavys neišmoka algos, o gyventi reikia. Šiuo atveju Jums padės NAV. Patiekiame išrašą iš įstatymų, jį galite parodyti NAV drabuotojams, prašydami pagalbos tokiu atveju. Pridedame t.p. šio įstatymo straipsnio vertimą į lietuvių kalbą. 8-22. Trygdens ansvar når arbeidsgiveren ikke betaler Dersom en arbeidsgiver ikke betaler sykepenger som han er forpliktet til å yte i arbeidsgiverperioden, skal trygden utbetale sykepengene. (481) Beløpet som er utbetalt, skal trygden kreve tilbake fra arbeidsgiveren. Beløpet, med renter, kan innkreves etter bestemmelsene i bidragsinnkrevingsloven. Vedtak om tilbakekreving er tvangsgrunnlag for utlegg. Bestemmelser om anke over sykepenger i arbeidsgiverperioden finnes i § 21-13. (2006/3-27)  8-22 Socialinio…

 • statybos
  Darbas Norvegijoje

  Pasikeitė mažiausi privalomi užmokesčio tarifai statybų darbuotojams

  Užmokestis statybos pramonėje yra suderintas ir privalomas visoje šalyje, nustatant šį minimalų užmokestį, galiojantį nuo 2008.11.01: Kvalifikuotiems darbuotojams –                     141,75 NOK per valandą.Nekvalifikuotiems ir neturintiems patirties šioje srityje darbuotojams – 127,50 NOK per valandą.Nekvalifikuotiems darbuotojams, turintiems vienerių metų patirtį – 132,50 NOK per valandą.Jaunesniems nei18 metų drarbuotojams –                 85 NOK per valandą. Taip pat nustatytas privalomas vienodas užmokestis už viršvalandžius, t.y. 50 proc. priedas prie algos, kai viršvalandžiai dirbami iki 21 val. Jei dirbama po 2100 ir iki 0600 val, taip pat sekmadieniais ir šventinėmis dienomis – privalo būti mokamas 100 proc. priedas prie algos.

 • darbas
  Darbas Norvegijoje

  Svarbi informacija apie įdarbinimo agentūras

  Sausio 1 d. įsiteisėjo įsakas dėl Įdarbinimo agentūrų. Jo esmė – visos įdarbinimo įmonės, įdarbinančios Norvegijoje, turi registruotis Darbo inspekcijoje, pildydamos tam tikrą registracijos formą.  Darbo inspekcija yra atsakinga už visų įdarbinimo agentūrų, atitinkančių keliamus reikalavimus, registro administravimą. Naują registrą adminstruoja Darbo inspekcijos Direktoratas. Įdarbinimo agentūros nuo sausio 1 d. gali atsidaryti registracijos formą Darbo inspekcijos internetiniame puslapyje www.arbeidstilsynet.no . Užpildytą formą pasirašykite ir siųskite paštu Darbo inspekcijos direktoratui (Direktoratet for Arbeidstilsynet). Jūs galite rasti registrą mūsų puslapyje www.arbeidstilsynet.no nuo kovo 1 d. Kai registras ims veikti, įsakas bus pradedamas taikyti praktikoje. Įdarbinti galės tik įmonės, registruotos Darbo inspekcijos registre. Visos įmonės, norinčios vykdyti veiklą Norvegijoje, privalo būti užregistruotos. Norint registruotis įdarbinimo…

 • atostogos
  Darbas Norvegijoje

  Trumpai apie priverstines atostogas (permittering)

  Darbdavys turi teisę išleisti darbuotoją priverstinių atotogų, jei įmonėje susidaro ypatinga padėtis, dėl kurios sunku visus darbuotojus aprūpinti darbu, pvz.– Užsakymų stoka– Žaliavų stoka– Kitos priežastys – streikas, stichinės nelaimės ir pan. Priverstinės atostogos turi trukti ribotą laiką.Darbo vieta išlaikoma ir darbuotojas grąžinamas į savo darbo vietą, kai situacija įmonėje pagerėja. Prieš išleidžiant priverstinių atostogų privaloma:1. Surengti pasitarimą apie būsimas priverstines atostogas su darbuotojų atstovu (tillitsvalgt) ir surašyti šio pasitarimo protokolą.2. Kiekvienam darbuotojui įteikti rašytinį perspėjimą apie būsimas priverstines atostogas (permitteringsvarsel)3. Atotogos gali prasidėti anksčiausiai po 2 savaičių po rašytinio perspėjimo. Paprastai į priverstines atostogas išleidžiami neseniai į darbą priimti darbuotojai, tačiau darbdavys turi teisę spęsti savo nuožiūra.Pirmąsias priverstinių atostogų…

 • id
  Darbas Norvegijoje

  Privaloma identifikacijos kortelė (ID-kortelė) Norvegijos statybų sektoriuje dirbantiems darbininkams

  Privalomos ID-kortelės staybų sektoriuje dirbantiems darbuotojams įvedimas yra priemonė užtikrinanti efektyvesnę darbuotojų sveikatos, darbo aplinkos ir saugumo t.p. darbdavio sąžiningumo kontrolę.   Įsakas įsiteisėjo 2008 m. sausio 1 d., tačiau pusę metų ši kortelė buvo neprivaloma, o nuo liepos pirmos visi Norvegijoje dirbantys užsieniečiai statybos darbuotojai privalo šią kortelę turėti. Kas privalo turėti kortelę Visos įmonės, dirbančios Norvegijos statybose, privalo aprūpinti savo darbuotojus identifikacijos kortelėmis (toliau – ID-kortelė). Personalinės įmonės (enkeltpersonforetak) Užsienio įmonių, atliekančių užduotis Norvegijos statybos sektoriuje, darbuotojai. Darbuotojai, kurie yra samdomi iš tarpininkų, rangovų ar užsienio firmų trumpalaikėms darbinėms užduotims. Ši kortelė privaloma ir pagalbiniams statybų darbininkams, tokiems kaip valytojai, valgyklos patarnautojai ir pan., jei jie dirba statybose…

 • mokesciai
  Darbas Norvegijoje

  Svarbu apie darbą ir mokesčius Norvegijoje!

  Primename, kad PRIVALOTE pasirašyti darbo sutartį (arbeidsavtale) su darbdaviu. Sutarties kopiją laikykite pas save. Visi papildomi susitarimai su darbdaviu turi būti sudaromi RAŠTU. Dirbant svarbu turėti šiuos dokumentus: darbo sutartį (arbeidsavtale) darbo leidimą (oppholds- og arbeidstillatelse) dirbantiems staybose – identifikacinę kortelę (ID-kort) (skaitykite papildomą infomaciją) mokesčių kortelę (skattekort) kas mėnesį – algos lapelį (lønnslipp) kur nurodama kiek per mėnesį Jums mokama ir kiek mokesčių sumokėta. Kas metai – paprastai balandžio mėnesį – gauti iš darbdavio pajamų deklaraciją (lønns- og trekkoppgave), kur nurodyta kiek algos pereitais metais gavote ir kokie mokesčiai nuo jos sumokėti. Iškilus konfliktui su darbdaviu, kreipkitės į darbo inspekciją (arbeidstilsynet) www.arbeidstilsynet.no . Apie kitus iškilusius neaiškumus galite gauti…

 • paslaugos
  Darbas Norvegijoje

  Paslaugų centras darbuotojams iš užsienio

  Šį centrą įkūrė 4 valstybinės Norvegijos institucijos: –         Darbo inspekcija (Arbeidstilsynet) –         Policija (Politi) –         Mokesčių tarnyba (Skatteetaten) –         Imigracijos direktoratas (UDI) Paslaugų centras yra skirtas dirbantiems visoje Norvegijoje. Centre dirba anglų, italų, lenkų, rusų, ispanų ir lietuvių kalba kalbantys darbuotojai. –         Šis centras yra įkurtas darbuotojų iš EEE[1] šalių ir jų šeimos narių, –         Specialistų iš EEE šalių ir jų šeimos narių, –         Aukščiau paminėtų asmenų darbdavių paslaugoms. Nepatenkantys į šias užsieniečių kategorijas asmenys privalo kreiptis tiesiogiai į pačias valstybines institucijas, įkūrusias paslaugų centrą. Tai liečia pvz. aukles (au-pair) ar studentus. Paslaugų centre suteikiamos šios paslaugos: 1.   Pateikti prašymą laikinam leidimui gyventi ar dirbti Norvegijoje (pirmą kartą ar pratęsti jau…